,,HARCOLD MEG A HIT NEMES HARCÁT!" - ORSZÁGOS ROMA CSENDESNAPOK 2020.09.05.

(Hanula Hanga, Pest) - Augusztus 27-től 30-ig Kürtöspusztán gyűltünk össze az alsózsolcai, dombóvári, kisvaszari, abonyi és a helyi testvérekkel. Történelmi pillanatokat éltünk meg, hiszen a tatabányai testvéreink is velünk lehettek a táborban.
A szellemi harcról Hecker Márton, Kurdi Zoltán, Erdei-Nagy László, Szuhánszky Gábor, Gyurkó Donát és Kurdi Barnabás igehirdetését hallhattuk az Efezusi levél 6,10-19 alapján.

,,Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen" Efezus 6:12
Ahogy Kurdi Zoli mondta: ,,Ez röviden szólva annyi, hogy ne egymással harcoljunk, hanem az ördöggel."

,,Ezen a Földön nincs leszerelés, háború van. Harc van és lesz. És ez nem úgy működik, hogy kapsz egy hadüzenetet, hogy ,,Holnap vagy holnapután meg foglak támadni!", hanem teljesen fondorlatos módon, előre be nem jelentett módon támad a Gonosz." (Hecker Márton)

Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el. 1 Péter 5:8 - ,,Bárcsak mindig ordítana.."

Ahogy egy szemléltető történeten keresztül hallhattuk, az ördög már nem foglalkozik a "döglöttel", hisz az már úgyis az övé, az érdekli, ami még "föl akar szállni".

,,Aki él, annak vannak harcai. Aki már "döglött", annak nincs harca. De aki él, aki Jézust követi, aki törekszik az Úr Jézusnak engedelmes életet élni, annak lesznek harcai. Az élő hitű embernek, vannak harcai. A temetőben békesség van. Csönd van, nyugalom van. De ott csak - tudjátok - halottak vannak.

Élsz vagy sodródsz?

Ki ellen harcolunk? Ki a mi ellenségünk? Mi a tét? Mire megy ki a "játék"?

Az emberek maximum eszközök. Nekünk nem emberekkel van harcunk. A háttér erőket kell komolyan venni.

Mi a szándéka? Mi a tét?

,,Embergyilkos volt kezdettől fogva, .... hazugság atyja." János 8:44

Jézus Krisztusnak a drága vére azért omlott a keresztfán, hogy te sebezhetetlen és győztes légy a Gonosszal szemben. De ha van egy pici kis hely, amit nem adtál át, ha van egy pici kis hely, ahol [Jézus] nem Úr, ott [a Sátán] el fog buktatni, el fog gáncsolni.

Hol vannak a harcaid?
Be tudsz számolni harcokról?
Akkor jó, mert akkor az az életnek a jele.

Krisztus a győztes. És az ő győzelmét bennünk is véghezviszi teljesen." Hecker Márton

A tábor többi napján pedig arról volt szó, hogy Isten felruház bennünket ehhez a harchoz. De az igazságszeretet öve, a megigazulás páncélja, a saru (ami a békesség evangéliuma hirdetésének készsége), a hit pajzsa, az üdvösség sisakja és a Lélek kardja csak imádsággal működik.

Imádkozzunk hát és legyünk az élő Istennek élő harcosai!
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
NAPI IGE
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. (Jer 29,11)
www.csendespercek.hu
KERESÉS


DÁTUMSOROLÓ

Pünkösdvasárnap
2020. május 31.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.