IMÁDSÁG AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSÉÉRT 2020.05.04.

„Ki választana el minket Krisztus szeretetétől?” (Róma 8,35a)

Imatémák a május 4-i hétre:

• Adjunk hálát azért, mert Krisztus teste nem egy épület vagy helyszín, hanem mi, emberek, akik követjük Őt. A jelenlegi helyzetben is, helyszíntől és létszámtól függetlenül van lehetőségünk az Istennel és egymással való találkozásra!
• Adjunk hálát, hogy otthonainkban is gyülekezet lehetünk! Hálásak vagyunk és bátorítónak találjuk annak tudatát, hogy hívő testvéreink kitartóan keresik az Istennel való találkozás alkalmait, ki-ki a maga otthonában.
• Adjunk hálát, hogy olyan korban élünk, ahol a technikai lehetőségeknek köszönhetően Isten igéje terjedhet a rádió és televízió csatornáin, a hívő testvérek pedig kapcsolatot tarthatnak és közösséget gyakorolhatnak az internetes felületeken keresztül, valamint telefonon és postán keresztül is.

• Imádkozzunk, hogy gyülekezeti közösségeink számára áldássá váljanak az online istentiszteletek, imaórák, bibliaórák és egyéb találkozások alkalmai! Imádkozzunk, hogy közösségeink erősödjenek meg ezáltal!
• Imádkozzunk az egyes gyülekezetekben jelen lévő tagokért, akik a média szolgálatában részt vesznek, vagy segítséget nyújtanak a különböző tartalmak elkészítésében! Köszönjük mindazok szolgálatát, készségét, akik hétről hétre kiállnak a kamerák elé, vállalva a nyilvánosságot és szolgálnak az Igével.
• Adjunk hálát azért, mert nagyobb létszámhoz jut el alkalmaink híre és felvétele, mint amit imaházainkban korábban fizikailag tapasztaltunk. Könyörögjünk, hogy Isten használja ezt a különleges helyzetet az emberek életében elcsendesedésre, önvizsgálatra, megtérésre!
• Imádkozzunk, hogy mi magunk is és a hívő testvérek teljes közössége bátran hirdesse az evangéliumot ezekben az időkben, a rendelkezésre álló technikai eszközökön keresztül!
• Kérjük Istenünket, hogy ébresszen készséget szívünkben arra, hogy lehetőségünkhöz mérten keressük egymást! Vegyük észre azokat a testvéreket és a környezetünkben szükségben lévőket, akik bátorításra, támogatásra szorulnak!
• Imádkozzunk a családokért és az egyedül lévőkért egyaránt! Bármilyen csatornán keresztül is hallgassák az igét, erősödjenek meg Krisztusban a jelen körülmények között.
Oldal tetejére
Vissza a hírek listájához
KERESÉS

NAPI IGE
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. (Jak 1,2)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Pünkösdvasárnap
2020. május 31.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.