A FELSŐERDŐSORI GYÜLEKEZET MEGÚJUL 2020.05.20.
A régi padló nagyon megérett a cserére, ugyanis egyrészt nagyon elkopott és elhasználódott már, másrészt a pince felől érkező nedvesség sem tett jót neki. A megelőzés érdekében egy speciális vízálló réteg is beépítésre kerül az új parketta alá. A vírus adta helyzetet (nincsenek alkalmak) kihasználva, elkezdődött a régóta esedékes felújítás. Mivel ezek a munkálatok jelentős anyagi kiadást jelentenek, hálásan megköszönjük a testvéreknek, ha céladományokkal segítik a gyülekezetet.

(MME Pesti Körzet
Számlaszám: 10400126-50485348-54531009
Átutalás közleménye: céladomány padlófelújításra)

Célunk egy olyan szép, méltó terem, ahol Istent dicsőíthetjük. Imádságunk, hogy a ház felújításával együtt a belső szoba is épüljön és a jövőben is legyenek megerősödések, megújulások, megtérések, újjászületések, elhívások.
SZÜLETÉSKORI NEM AZ ANYAKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSBAN 2020.05.19.

Az MTI tájékoztatása szerint az Országgyűlés ma hozott határozata értelmében megváltoztathatatlanná tették a születéskori nemet az anyakönyvi nyilvántartásban. Az Országgyűlés törvénybe foglalta, hogy az anyakönyvi nyilvántartásnak az állampolgárok születéskori nemét kell tartalmaznia. A változtatás értelmében a magyar állam csak azt tartja nyilván, hogy a megszületett gyermek biológiai értelemben milyen nemű az elsődleges nemi jelleg, illetve a kromoszómaszám alapján. Bár a magyar állam lehetővé teszi, hogy mindenki a nemi identitásának megfelelően éljen, hazai és nemzetközi LMBTQ szervezetek felemelték szavukat a döntéssel szemben.

JÁRVÁNYÜGYI ENYHÍTÉSEK 2020.05.18.

Tájékoztatjuk egyházunk tagjait, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter május 16-i közlése szerint a korlátozások további enyhítésének jegyében Budapesten 2020. május 18. hétfőtől az istentiszteletek és misék megtarthatóak, polgári házasságkötés és temetés szintén. A 200 fő alatti családi rendezvények, lakodalmak Budapesten 2020. június 15-től tarthatók meg. A vidéki metodista gyülekezetek közül már május 10-én volt ahol istentiszteletet tartottak, másutt egy hét múlva május 24-én vagy május 31-én pünkösdkor tervezik a nyitást (várhatóan például Miskolcon, Debrecenben, Szolnokon - utóbbi helyen szabadtéri alkalom tartásával). A járvány kezdetekor felsorolt egyházi higiéniai ajánlásokat, továbbra is érdemes figyelembe vennünk, és megtartanunk. A 65 év feletti korosztályt is fontos lenne megkülönböztetett módon oltalmaznunk. A Szuperintendensi Hivatal javaslata, hogy a gyülekezetek vezetőségében is egyeztessetek ezekről a kérdésekről, és a nyitás módjáról vagy időpontjáról.

IMÁDKOZZUNK A SZENTLÉLEK ÚJBORÁÉRT, HOGY MEGÚJULJUNK - PÉCSI KÖRZETI KONFERENCIA 2020.05.15.

"Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!" (Ézs 52,7) - Kurdi Zoltán lelkész az ézsaiási igével köszöntötte a mai online Pécsi Körzeti Konferencia résztvevőit. A lelkészi beszámoló részletesen beszámolt az egyház baranyai munkájáról (Pécs, Siklós, Hidas, Drávaszabolcs, Drávapalkonya) és a különböző szolgálati területekről (például gyermekmisszió, női szolgálatok, hajléktalan szolgálat, stb.). A gyülekezet lelkésze elmondta, hogy május 10-e volt az első vasárnap, amikor a vírus kitörése óta első alkalommal nyitották ki az imaház kapuját. A jelentés a gyülekezet küldetésnyilatkozatára és a jézusi újbor példázatára utalva zárult: "Pünkösdhöz közeledve imádkozzunk a Szentlélek új boráért, hogy megújuljon az imaéletünk és az egymással való kommunikációnk is, és új tömlőért, hogy egység és befogadás, hívogatás jellemezzen minket! Azért, hogy egymást szerető, egymással jól kommunikáló, imádkozó közösségbe tudjuk hívogatni a kívülállókat."

JELENLÉT PROJEKT KÜRTÖSPUSZTÁN 2020.05.13.

A Magyar Közlöny múlt heti közlése szerint Kürtöspuszta-Pusztakovácsi település felkerült a kormányzat felzárkózási programjába. Amíg tavaly 31, idén 36 legszegényebb település került a listára, amelyeken egy többéves felzárkózási, komplex szociális programot kezdenek. Kürtöspusztán az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyarországi Metodista Egyház lesz a projekt közös megvalósítója. Az együttműködésről és a Jelenlét Programról Vecsey Miklós miniszterelnöki biztos, József Imre a Segélyszervezet projektvezetője és munkatársaik adtak tájékoztatást. A mai egyeztetésen részt vettek Vigh Bence körzeti lelkész, Dr. Khaled László szuperintendens, Kresztyankó András polgármester és Horváth Hajnalka gondnok. A találkozó közös imádsággal és a falu bejárásával záródott.

HÁLÁT ADSZ MÉG AZ ÚRNAK... 2020.05.06.
BEFOGADÓ, IRGALMAS SZÍVŰ GYÜLEKEZETÜNK - KÖRZETI KONFERENCIA SZEGEDEN 2020.05.05.

"Tavaly novemberben nem is gondoltuk volna, hogy egy prófétai szó lesz nemcsak az országos, nemcsak az Egyesült Metodista Egyházra nézve, hanem az egész világ tekintetében. Érezzük azt, ahogy az Úr lelassít, megállásra hív bennünket. Megengedi, hogy a templomok kiürüljenek, hogy még több időt fordítsunk a Szentlélek templomának az építésére. Gyülekezeti szinten is érezzük, tapasztaljuk az imádság erejét, és azt, hogy az Isten kegyelme tart meg bennünket." - ezekkel a szavakkal kezdte meg Szuhánszki Tamás lelkész a Szegedi Körzeti Konferenciát május 3-án vasárnap délután felidézve az egyház 2020-as éves jeligéjét (Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!). A konferenciát online módon tartották a szuperintendens vezetésével. A lelkész arról számolt be, hogy az elmúlt esztendőben számosan csatlakoztak a közösséghez, és tavaly pünkösdkor egyszerre 13-an konfirmáltak le. Sipos Mátyás gyülekezeti laikus elöljáró is a gyülekezet nyitottsága feletti örömének adott hangot: "Jó érzés arra gondolni, hogy kialakult egy szerető ragaszkodás egymás iránt és már hiányzik, amikor nem találkozhatunk. Kicsit a mostani helyzetre tekintve, olyan jó volt egymás hangját hallani, tudom, hogy többen gyakran felkerestük egymást különböző virtuális formában. A másik nagyon kedves dolog számomra, hogy befogadó a gyülekezetünk, nemcsak a ház kapuja és ajtaja van nyitva, hanem a szívek ajtaja is nyitva áll az új testvérek felé. Jó látni, megtapasztalni, hogy befogadó, irgalmas szívű és jóra fogékony a gyülekeztünk."

IMÁDSÁG AZ EVANGÉLIUM TERJEDÉSÉÉRT 2020.05.04.

„Ki választana el minket Krisztus szeretetétől?” (Róma 8,35a)

Imatémák a május 4-i hétre:

• Adjunk hálát azért, mert Krisztus teste nem egy épület vagy helyszín, hanem mi, emberek, akik követjük Őt. A jelenlegi helyzetben is, helyszíntől és létszámtól függetlenül van lehetőségünk az Istennel és egymással való találkozásra!
• Adjunk hálát, hogy otthonainkban is gyülekezet lehetünk! Hálásak vagyunk és bátorítónak találjuk annak tudatát, hogy hívő testvéreink kitartóan keresik az Istennel való találkozás alkalmait, ki-ki a maga otthonában.
• Adjunk hálát, hogy olyan korban élünk, ahol a technikai lehetőségeknek köszönhetően Isten igéje terjedhet a rádió és televízió csatornáin, a hívő testvérek pedig kapcsolatot tarthatnak és közösséget gyakorolhatnak az internetes felületeken keresztül, valamint telefonon és postán keresztül is.


A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG NEM LEHET ÖNMAGÁÉRT ÉLŐ KÖZÖSSÉG - KÖRZETI KONFERENCIA A PESTI KÖRZETBEN 2020.05.03.

Május 2-án szombaton délután tartotta körzeti konferenciáját a Pesti Körzet. A négyórás online konferencián összesen 16 beszámoló hangzott el, a nagy szám mögött a gyülekezetben működő számos kiscsoport fedezhető fel. Az elmúlt missziós évben alakult például egy újabb házaskör, de beszámoló hangzott el a szépkorú asszonyoktól és a fiatalabb korú női csoporttól is. A konferencián első alkalommal számoltak be a tavaly szeptemberben körzetbe érkező Kovács Donát teológushallgató és dr. Lassu Gábor gyakornok is. Fontos beszámolók hangoztak el a Reménység Gyülekezettől, és a mosonmagyaróvári evangéliumi misszióról is. A körzeti konferencia fő irányvonalát Sztupkai Kristóf helyi lelkész beszámolója jelentette, amelynek egy részét itt is közöljük: "Tételmondatom mindezeken túl, hogy egy keresztény közösség nem lehet csupán önmagáért élő közösség, mert ha így tesz, akkor már nem is keresztény közösség. A lelki-spirituális kapcsolódás nem lehet öncélú. Egy gyülekezet célja, hogy elérje azokat az embereket, akik a bűn megnyomorító, elidegenítő és megkötöző hatása miatt igazán távol vannak Istentől. A távolságcsökkentő és lélekmentő szándékunk igazi fókuszában azok az emberek állnak, akik még nem ismerik Krisztust. Feléjük azonban akkor tudunk igazán megszólító erővel szolgálni, hogy ha először Istenhez közeledünk, majd ebből fakadóan a gyülekezetben egymás felé is. "


A BIZALOM ÉS REMÉNYSÉG HÍRNÖKEI 2020.04.30.

(Dr. Khaled A. László, Budapest) Alapjaiban változott meg hétköznapi életünk minden egyes területe. Nincs kivétel. A családban az időseinkkel való személyes kapcsolattartás nehezedett meg. A munkahelyeken, ahol csak lehet az otthonainkba irányítanak. Az iskolák távoktatásra álltak át. A közösségeink mindenhol, így a gyülekezetekben is, a digitális világ lehetőségeit igyekeznek felfedezni és kihasználni. A társadalom minden aspektusában a védekezés és a távolságtartás most a kulcsszó. Nagyon rövid idő alatt korábban elképzelhetetlen módon változott meg életünk. Hová vezet mindez? Milyen hatással lesz ez személyes életünkre, és kapcsolatainkra, közösségeinkre? A bizalmatlanságunkat és reménytelenségünket fogja erősíteni?


Előző 10       Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. (Jak 1,2)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Pünkösdvasárnap
2020. május 31.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.