LEGYEN KEGYELMES HOZZÁNK AZ ISTEN, ÁLDJON MEG MINKET! - MEGÉRKEZETT AZ ÚJ SZEGEDI LELKÉSZ 2017.07.24.

A 67. zsoltár első verseivel kezdte meg tegnap első szegedi istentiszteletét az új szegedi lelkész, Szuhánszki Tamás: "Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg minket, és ragyogtassa ránk orcáját." Az elmúlt héten költözött be a szegedi lelkészlakba Hetesről Tamás, aki két évig szolgált a Somogy megyei kis faluban és a Kaposvári Körzetben. Az istentiszteleten - amelyen a kántori szolgálatot Tamás édesapja végezte - a gyülekezet is köszöntötte az új pásztort, majd szeretetvendégséget tartottak az udvaron. Az első igehirdetés a magvető példázatáról szólt (Máté 13,3-8). Kívánjuk, hogy az igemagok jó földbe hulljanak és sokszoros gyümölcsöt teremjenek a fiatal lelkész új szolgálati helyén.

ICHTÜS CSERKÉSZ NAGYTÁBOR BUDAKESZIN 2017.07.07.

A 696. számú Wesley János Cserkészcsapat és a Budakeszi Metodista Gyülekezet temploma volt a házigazdája a július eleji protestáns nagytábornak. A tábort Szuhánszky Gábor lelkész-cserkész parancsnok vezette. Június 29 és július 2. közötti tábor három altáborban valósult meg, Luther-Kálvin-Wesley nevekkel. Esténként evangélizációs istentiszteletekre gyűlt össze a mintegy 60 fiatal. A záróistentiszteleten úrvacsorai közösségben ünnepelték a résztvevők a reformáció 500 éves jubileumát, az Isten kegyelmét Jézus Krisztusban!

SÁTORMISSZIÓS BEVETÉS 2017.07.06.

Egy hónappal a pünkösdi ünnepek után számolunk be arról, hogy a németországi Sátormisszió (Zeltmission) közreműködésével 5 napos missziós bevetés zajlott pünkösdkor három különböző helyszínen egyházunkban. Zala megyében, Szentmargitfalván június 3-án szombaton és másnap pünkösdvasárnap első alkalommal rendezett egyházunk és a helyi önkormányzat Családi Hétvégét, amely szabadtéri úrvacsorai istentisztelettel záródott, mintegy 30 fő részvételével. Az istentisztelet végén Reformációi Emlékkeresztet avattak fel a falu parkjában. Pünkösdhétfőn a Sátormisszió mobiltemploma, ugrálóvára és egyéb eszközei a Pesti Körzet missziós bevetését támogatták, amely a VII. kerületi protestáns egyházak szervezésében valósult meg a Fasori Reformációi Emlékpark szomszédságában. Június 6-7-én Szuhánszki Tamás lelkész vezetésével a Somogy megyei Hetesen tartottak szabadtéri rendezvénysorozatot, szabadtéri programokkal és nagyszabású evangélizációval, amelyre a meghívott hetesi családokon kívül a Kaposvári Metodista Gyülekezet tagjai is ellátogattak.

MI DOLGUNK A VILÁGON? - GYÜLEKEZETI TÁBOR ZÁKÁNYSZÉKEN 2017.07.05.

Ma kezdődik a budapesti Reménység Gyülekezet nyári tábora Zákányszéken, amelynek többek között soproni, szegedi, rúzsai résztvevői is lesznek. A szombatig tartó csendesnapok témája Nehémiás könyve lesz, és egy kérdés: "Mi dolgunk a világon?" A táborvezető Szabóné Papp Klára lelkész a következő sorokat írta a tábor beharangozójában: "Sokat foglakozott egyházunk a misszióra vonatkozó »stratégiákkal«. Nehémiás könyve egy olyan területre hívta fel most figyelmem, amire úgy vélem, nem fordítunk elég gondot, jelesül, a belső megújulásra. Hiába vannak nagyszerű ötleteink, tanulmányozunk jobbnál-jobb könyveket ebben a témában, ha ez a fajta megújulás elmarad."


BÚCSÚZIK A SZEGEDI GYÜLEKEZET LELKÉSZÉTŐL 2017.06.28.

Június 25-én vasárnapi istentisztelet és az azt követő szeretetvendégség keretében vett búcsút a szegedi gyülekezet Sztupkai Mihály nyugdíjba vonuló lelkésztől és feleségétől, Zsuzsától. Az 1999 óta Szegeden szolgáló lelkészünknek hivatali idejében ez volt az utolsó vasárnapi igehirdetése, melyen Lukács 14-ből a nagy vacsorára való meghívásról kaphattunk tanítást. A prédikációt követően a gyerekek majd a gyülekezet is elköszönt a lelkész házaspártól, akik a hónap végén Pécsre költöznek, hogy ott töltsék nyugdíjas éveiket. A szegedi lelkészi szolgálatot Szuhánszki Tamás fogja átvenni, akit nagy szeretettel várunk - tudósítanak a szegedi testvérek.

450 ÉVES A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 2017.06.26.

Az elmúlt szombaton ünnepi zsinaton emlékezett meg a Debreceni Nagytemplomban a hazai reformátusság 450 éves jubileumáról. 1567-ben éppen a Nagytemplom adott otthont annak a zsinatnak, amely elfogadta a zürichi reformátor Heinrich Bullinger által készített 30 cikkelyből álló ún. II. helvét hitvallást. A június 24-én tartott ünnepi zsinaton a hitvallás megújított fordítása (készítette: Buzogány Dezső) ismét elfogadásra került. Az ünnepi eseményen beszédet mondott Áder János köztársasági elnök és Papp László Debrecen polgármestere. A nagyszabású ünnepi eseményen az evangélikus, metodista és baptista egyház képviselői is jelen voltak, továbbá a kárpát-medencei református egyházak püspökein kívül az amerikai, kanadai, brüsszeli reformátusok is képviseltetették magukat. A kora délután kezdődő úrvacsorai záróistentiszteleten Fekete Károly püspök hirdette Isten igéjét.

RÉVFÜLÖPI LELKÉSZKONFERENCIA 2017 2017.06.21.

"Az egyház/gyülekezet, mint missziói közösség." - ezzel a címmel kezdődött június 19-én hétfőn az idei Ökumenikus Lelkészi Konferencia a Balaton északi partján, Révfülöpön. A missziói találkozó mottó igéje: „Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” (János 20,21) Részlet a konferencia szervezőinek programjából: "Hisszük, hogy az evangélium minden időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az elszigetelt vagy megfáradt gyülekezetek számára. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a versenyt. Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás. Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle kifejezésmódjára." A konferencia záró úrvacsorai istentiszteletén pénteken dr. Hecker Frigyes metodista ny. szuperintendens fog igével szolgálni.

METODISTA KÁPOLNA SZÜLETIK KISVASZARON 2017.06.19.

Több éve dolgoznak nyaranta az El Paso-i metodista önkéntesek a Dombóvári Körzetben található Kisvaszaron egy pajta felújításon és átalakításon. Fontos mérföldkőhöz érkezett ez a projekt idén a tető felújításával. A helyi kis közösség egyre inkább használatba veszi a most születő kápolnát, amelyet németországi metodista testvérek segítettek felszerelni egyház bútorzattal. A 2017-es kisvaszari nyári missziós hét június 26-án, egy hét múlva kezdődik majd Mary White misszióvezető koordinálásával.

SZTUPKAI KRISTÓF BÚCSÚZTATÁSA 2017.06.18.

A ma délutáni istentiszteleten búcsúzott az Óbudai Gyülekezet Sztupkai Kristóf teológus hallgatótól, akit a 85. Évi Konferencián dr. Patrick Streiff püspök helyezett át a Pesti Körzetbe. Az istentiszteletet megelőzően szokásos évzáró kerti partit tartott a gyülekezet, amely ezen a vasárnapon a El Paso, Texasban működő St. Marks partnergyülekezet tagjaival is kiegészült. Az igehirdetés szolgálatát Pásztor Zsófia gyülekezeti lelkész végezte egy nyári sorozat induló prédikációjával a Római levél 12. fejezetéből: Okos istentiszteletet tartani, odaszánni testünket és életünket a hétköznapok természetes küldetése Jézus követésében - hangzott el az igehirdetésben.

ISTENTISZTELET ÁGFALVÁN 2017.06.17.

Immár egy negyedéve, hogy Ágfalván metodista istentiszteleteket szerveznek Győri László és Vadászi Ágnes vezetésével. Az elmúlt évek heti bibliaórás, hittanórás összejövetelei után ez egy fontos mérföldkőnek számít. A soproni metodista misszió igehirdetői április óta havonta egyszer tartanak istentiszteletet az ágfalvi otthonban mintegy 30 fő részvételével. A legközelebbi alkalmat holnap, június 18-án tartják meg.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
"Jézus így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni." (Jn 7,37-39a)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

MIX Nyári Tábor
2017. július 18-23.

Országos Roma Csendesnapok
Kürtöspuszta, 2017. augusztus 24-27.

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.