KERESZTÉNYEK A KÖZEL-KELETEN - BÖJTI ESTE ÓBUDÁN 2018.03.20.

Dani Eszter, református lelkész Szíriában járt a múlt év végén, és az óbudai metodisták nagy örömére elvállalta, hogy beszámolót tart a böjti hetekben. Erre március 20-án kedden este 19.00 órakor kerül sor. A beszámolóban szó lesz arról, hogy hogyan élnek ma élő hitű keresztények a Közel-Keleten, a háborúk sújtotta térségben, mentésben, újjáépítésben, szociális szolgálatokban, muszlim hitűek közvetlen közelében. A mindenki számára nyitott alkalmat szeretetvendégség követi.

PESTI KÖRZETI KONFERENCIA - ÚJÍTÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK JEGYÉBEN 2018.03.19.

Március 18-án tartotta pesti gyülekezetünk a körzeti konferenciáját, amelyen első alkalommal mondta el gyülekezetvezetői beszámolóját Sztupkai Kristóf teológus hallgató. Jelentésében a közösség küldetésnyilatkozatának megerősítéséről beszélt, amely arra hív fel, hogy Jézus Krisztus tanítványait neveljük azért, hogy megváltozzon a világ. A konferencia különleges napirendi pontja volt a a VII. kerületi Schola Europa iskoláról való beszélgetés, amelynek eredményeként a jelenlevők az iskolával való kapcsolat elmélyítésében egy missziós lehetőséget látnak, amelybe több munkatárssal is be tud kapcsolódni a körzetből. A körzeti konferencián több mint 10 különböző jelentés hangzott el. A megtartott választások eredményeként a laikus elöljáró Főgler László lett, a körzet évi konferenciai küldötte pedig Lakatos Viktória.

MIX TAVASZI CSENDESNAP: FÓKUSZBAN A KEGYELEM 2018.03.17.

Rendhagyó módon az idei tavaszi MIX tábor helyett egynapos csendesnap volt ma Budakeszin. A változás oka, hogy a téli tábor decemberről februárra csúszott. Ez azonban nem akadályozta a fiatalokat és mintegy 50-en eljöttek, hogy együtt növekedjenek a kegyelemben. Ehhez a napi útravalót, tanítást Szuhánszky Gábor budakeszi lelkész adta, aki a bibliai alapoktól kezdve, Ágoston, Luther, Kálvin és Wesley tanításán keresztül világította meg az Istennel való kapcsolatunk alapját, a kegyelmet. A tábort ezúttal Borbíróné Balla Fruzsina szervezte, a dicsőítést Vadászi Dániel vezette, és több lelkész is jelen volt a fiatalokkal.

KÉSZÜLŐDÉS A 20. ORSZÁGOS CSALÁDI TÁBORRA 2018.03.16.

1997-ben Csillebércen tartottuk az első Országos Családi Tábort, amelyet 2014 óta kétévente rendezünk meg, így idén készülünk a 20. táborra. Idén is több mint 300 embert várunk Balatonszemesre, hogy a megújulás és az ébredés idei tábori fő témáján keresztül a Szentlélek által részesei legyünk Isten csodálatos munkájának. A mai kibővített missziós tanácsi ülésen, Csernák Dávid főszervező és Kormos Márk kommunikációs koordinátor részvételével a tábor alapvető programszerkezete elkészült. A részvételi díjak és a regisztráció a tábor honlapjáról is elérhető: www.csaladitabor.hu
Készüljünk imádságos szívvel, könyörögve egy teljes megújulásért életünkben és egyházunkban!

BEFEJEZŐDÖTT ENERGETIKAI FEJLESZTÉS - ÜLÉSEZETT A MÁRTA MÁRIA IGAZGATÓTANÁCS 2018.03.15.

Március 13-án Budakeszin tartotta ülését a Márta Mária otthonok igazgatótanácsa. Szuhánszky Gábor igazgató-lelkész többek között beszámolt arról, hogy 2017 végére befejeződött a kaposszekcsői idősotthon komplex energetikai fejlesztése (nyílászárók, hőszigetelés, kazáncsere, napelemek). Az otthonok pénzügyi gazdálkodása stabil, az idei évre kisebb karbantartási munkálatok várhatóak. Az idei esztendő legnagyobb feladata lesz a budakeszi intézmény munkatársi körének bővítése, a munkaerőhiány megoldása.

KÖVESS ENGEM! - NAGYBÖJTI ISTENTISZTELET A KERESZTÉNY VASUTASOK SZERVEZÉSÉBEN 2018.03.13.

Március 12-én a Pesti Metodista Gyülekezetben tartott nagyböjti istentiszteletet a Keresztény Vasutasok Egyesülete. Az egyesület, amely tavaly ünnepelte 20 éves fennállását nyolc különböző keresztény felekezetből gyűjti össze tagságát. A nagyböjti lelki készülődés jegyében tartott istentisztelet liturgiáját Balogh Györgyné vezette, Pálmai Zoltán egyesületi tag, pünkösdi lelkész verssel és zeneszolgálattal működött közre. Az igehirdetés szolgálatát a Lukács 9,57-62 alapján Khaled László metodista szuperintendens végezte, aki prédikációjában a keresztutat elkötelezetten, a nehézségek között is felvállaló és a hűséges követésre hívó Jézus Krisztusra mutatott.

MAGYAR MÁRIUS ROMÁN ORTODOX ESPERES AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS ÚJ ALELNÖKE 2018.03.12.

A januárban elhunyt Kalota József konstantinápolyi ortodox protopresbiter helyett az Ökumenikus Tanács mai közgyűlése megválasztotta az új ortodox alelnököt, Magyar Márius román ortodox esperes személyében. A MEÖT felügyelő bizottságában az új ortodox tag Szentirmai Róbert lett, aki a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus új képviselője. A mai közgyűlés a különböző jelentések között meghallgatta Papp János baptista elnök beszámolóját is, aki az elmúlt héten részt vett az elhunyt világhírű evangélista, Billy Graham temetésén.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS CSAPATÉPÍTÉS 2018.03.11.

Szombaton zárta budapesti üléssorozatát püspöki kerületünk Végrehajtó Bizottsága. Az elmúlt napok központi témája a centrálkonferencia országai közötti hatékonyabb kommunikáció és az eredményesebb csapatépítés volt. A szombati napon ehhez kapcsolódva Tomka János tartott interaktív beszélgetést az Őszinteség kultúrája címmel. A tanácskozások során a résztvevő mintegy 30 delegált folytatta a felkészülést a 2021-re tervezett püspökválasztásra. A bizottsági beszámolók mellett kiemelt jelentősége kaptak az országismertetők, amelyek az Albániában, Svájcban és Franciaországban folyó aktuális missziós kérdésekről és társadalmi kihívásokról szóltak.


HÁZASSÁGOK MEGÁLDÁSA A PESTI GYÜLEKEZETBEN 2018.03.10.

2018. február 11-18. között került megrendezésre országszerte különböző keresztény felekezetekben a Házasság Hete sorozat. A pesti metodistáknál február 18-án Lehr-Balló Máté és felesége Doro készültek egy rövid személyes gondolattal, mely a házasság örömeit és kihívásit is megpendítette. Ezt követően gyülekezetünk házaspárjai álltak meg a közösség előtt mintegy bizonyságtételként kiállva a biblikus házassági értékek mellett. A kint álló házaspárok Hecker Frigyes lelkésztől kaptak áldást, de imádkoztunk az özvegyekért és a párjukat még kereső fiatalokért is!

MEGTARTANI A LÉLEK EGYSÉGÉT - ELKEZDŐDÖTT A KÖZÉP- ÉS DÉL-EURÓPAI METODISTA EGYHÁZI VEZETŐK ÜLÉSE BUDAPESTEN 2018.03.08.

"Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével." (Ef 4,3) Az Efézusi levélnek e szavaival köszöntötte dr. Patrick Streiff püspök a közép- és dél-európai országokból érkezett egyházi vezetőket március 8-án délután Budapesten. A püspök elmondta, hogy idén 50 éve történt az Evangéliumi Közösség és a Metodista Egyház egyesülése, amely szép kifejeződése volt a keresztény egységtörekvéseknek is. Napjainkban az egységnek újabb kihívásokkal kell szembenéznie, és ez különösen igaz a mi nagyon sokszínű püspöki területünkön is - fogalmazott.


      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. (2Kir 6,17)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Tavaszi MIX nap
Budakeszi, 2018. március 17.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.