100 ÉVE TÖRTÉNT: HUSZÁR KÁROLY MINISZTERELNÖK METODISTA EGYHÁZI VEZETŐKKEL JÁRTA A FŐVÁROST 2020.01.21.

100 éve, 1920. január 16-án Huszár Károly miniszterelnök metodista egyházi vezetőkkel találkozott, akiket megismertetett a világháború utáni válságos állapotokba került fővárossal. A találkozó után az alábbi nyilatkozatot tette közzé a napilapokban:

"VÉSZKIÁLTÁS! - A mai napon az amerikai methodista egyházmisszióval bejártam a budapesti nyomortanyákat. Meggyőződtem róla, hogy százával és ezrével élnek Budapesten gyermekek ruha, czipő és élelem nélkül, sötét, bűzös, fűtetlen lakásban. A magyar társadalom tehetségesebb része egy éjszaka sem hajthatja le nyugodtan fejét álomra, ha elnézi, hogy ez az égbekiáltó nyomor százakat és ezreket dönt idő előtt sírba.
Felelősségem teljes tudatában figyelmeztetek mindenkit, hogy ilyen rettenetes nyomor mellett sok ezren tobzódó fényűzésben élnek és nem gondolják, hogy ebből szörnyű bajok származhatnak, ha nem sietünk minden eszközzel az inségesek támogatására.
Nyilvánosan felkérem mindazokat, akiknek felesleges pénzük, ruhájuk, élelmiszerük és fűtőanyaguk van, haladéktalanul siessenek az inségesek támogatására. A mai minisztertanács erre az inségakczióra tíz millió koronát szavazott meg.

IMA A LELKÉSZ HÁZASTÁRSAKÉRT 2020.01.20.

Január 20-a van, ezen a napon született Susanna Wesley, John Wesley édesanyja, aki egy lelkész házastársa volt. A Magyarországi Metodista Egyházban ezen a napon különös hálával, szeretettel, és megbecsüléssel gondolunk a lelkészek házastársaira. Isten áldja és tartsa meg őket derűs hitben, s segítse őket minden helyzetben. Ma értük imádkozunk!

SZOLGÁLNI AZ ÚR RENDELKEZÉSÉRE ÁLLVA - IMAHÉT MEGNYITÓ 2020.01.20.

Idén január 19. és 26. között rendezik meg az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az országos ünnepi nyitó istentiszteletet január 19-én tartották Budapesten, a Kálvin téri református templomban. A nyitó istentiszteleten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgáltak, szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros, prímás, igét hirdetett Kondor Péter evangélikus püspök. Az imahét és ezen belül az istentisztelet szövegrészeinek anyagát a máltai és a gozói keresztény egyházak állították össze a következő mottó alapján: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2). Kérésükre egy virágokkal övezett fahajót állítottak fel a budapesti istentiszteleten. E szimbólum jelentéséről a későbbiekben esett szó.


ERDÉLYI REFORMÁTUS NYILATKOZAT LMBTQ ÜGYBEN 2020.01.19.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése tiltakozik a svájci reformátusok által elfogadott melegházasságok ellen. Az Isten Igéje ellen forduló döntés aposztáziát jelent és meghasonlást támaszt az Egyházon belül. Közös örökségünk, a Szentírás és a Heidelbergi Káté tanítása szerint testvérileg intjük svájci hitsorsosainkat, hogy gyakoroljanak bűnbánatot és térjenek meg, mert Istennek kell inkább engedni, sem pedig a világ elvárásainak. Figyelmeztetjük, hogy ama keskeny útról letérve, még református egyletté lehetnek, de Krisztus Egyháza már nem. - A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlésének 31-2019 sz. határozata.


ÖKUMENIKUS IMAHÉT DEBRECENBEN 2020.01.18.

Január 19-én kezdődik az Ökumenikus Imahét a Cívis Városban is. A programtervezet szerint az Istenszülő Oltalmáról nevezett Görögkatolikus Főszékesegyházban Vad Zsigmond református esperes fog igét hirdetni. A pénteki napon a Szappanos utcai baptista imaházban Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek fog prédikálni, az imádságot dr. Khaled László metodista szuperintendens vezeti. A záróistentisztelet helyszíne hagyományosan a Nagytemplom, ahol Palánki Ferenc római katolikus püspök mond szentbeszédet. Az idei imahét adományait a Debrecen főterén álló központi református egyházközség javára, a templom 24 új harangjának egyike elkészítésére ajánlja fel a debreceni ökumenikus közösség.


CSENDESEDJETEK EL ÉS TUDJÁTOK MEG, HOGY ÉN VAGYOK AZ ISTEN - ÜLÉSEZETT A MISSZIÓSZTANÁCS 2020.01.16.

A 2020. évi metodista egyházi jelige körüli beszélgetéssel kezdődött az idei első Misszióstanács ülés január 14-én Budapesten. Az éves jeligénk a fegyvereink letételére hív, és a belső csendbe lépésre buzdít, ahol meghallhatjuk Jézus hangját, Isten vezetését. Amikor ebben a csendben vagyunk ez erőteret jelent számunkra, ahonnan cselekvésre indulhatunk. - A Misszióstanács elkezdte előkészíteni a február végi piliscsabai vezetői konferenciát, amelyen a gyülekezeti és egyházi szintű stratégiatervezés és értékelés az egyik kiemelkedő téma lesz a 2020-2025-ös időszakra nézve. A találkozón Kurdi Zoltán cigánymissziós koordinátor beszámolt a február 8-ra tervezett debreceni Országos Roma Csendesnapról, amelyre 1500 főt várnak. Vadászi Ágnes a női szolgálatok idei terveit ismertette, valamint a tanács tagjai elkezdték kidolgozni a július 14-18. közötti napokra kitűzött Országos Családi Tábor programját is.

A HOMOSZEXUALITÁS KÉRDÉSE A METODISTA EGYHÁZBAN 2020.01.15.

(Schauermann M. Henrik, Pécs) - A gazdaságilag fejlett államokban már évtizedek óta és egyre erősödő formában jelentkezik a homoszexualitás elfogadhatóságának kérdése. A homoszexualitást támogató, mozgalommá terebélyesedett nézet képviselői egyre erőteljesebben követelnek és nyernek teret a társadalmi együttélés formáinak meghatározásában. Jól lehet, az emberiség kevesebb, mint 5%-át érinti közvetlenül ez a nemi irányultság, az érintettek és támogatóik saját képükre szeretnék formálni az egész társadalmat. Akik ezt a nézetet nem fogadják el, azokat megbélyegzik, és egyes országokban már törvényes eszközökkel is igyekeznek háttérbe szorítani őket.


KI VAGYOK ÉN? 2020.01.14.
NÉPSZÁMLÁLÁS 2021 2020.01.13.

A Központi Statisztikai Hivatal Árvay János termében január 13-án hétfőn a KSH szakértői és a magyarországi egyházak képviselői tartottak egyeztetést a 2021. évi népszámlálás kapcsán. A 10 évente megtartott népszámlálás jövőre május-júniusban várható, a legmodernebb technikai lehetőségek, az internet és digitális eszközök használatával - mondta el Kovács Marcell főosztályvezető. A megbeszélésen egyöntetűen egyetértettek a jelenlevők abban, hogy mindenkit bátorítsanak a felekezeti hovatartozás felvállalására. A vallási és nemzetiségi kérdések várhatóan ezúttal a személyes adatokra vonatkozó kérdések (személyi kérdőív) között fog szerepelni, természetesen az önkéntes alapú válaszadás lehetőségével.

A SIVATAGBAN FOLYÓKAT FAKASZTOK - KÖRZETI KONFERENCIA ÓBUDÁN - 2020. JANUÁR 12. 2020.01.12.

"Készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok." (Ézs 43,19) - Isten útkészítő terveiről, megtartó hűségéről szóltak az idei beszámolók az Óbudai Metodista Gyülekezet körzeti konferenciáján január 12-én. Pásztor Zoltán laikus elöljáró a változó világban utat mutató Istenre mutatott jelentésében. A gyülekezet lelkésze Pásztor Zsófia iskolalelkészi elhívásáról beszélt, amelynek kapcsán a körzet jelenlevő tagjai hangsúlyozták a gyülekezethez tartozó Forrai Metodista Gimnáziummal való kapcsolat elmélyítésének fontosságát. Súlyponti beszámolók hangoztak el a házasköröktől, házicsoportoktól, valamint többek között a gyermek, tini és ifi szolgálatok vezetőitől. A konferencia új vezetőségi tagnak választotta Kiss-Bózsó Csongort, vezető elöljáróknak pedig Schauermann Henriket és Andreát. A 13 órakor kezdődő körzeti konferencia a 17 órakor kezdődő istentisztelettel záródott, amelyen Dr. Szalai András prédikált a 139. zsoltár alapján.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Bizony, áldottá teszed örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. (Zsolt 21,7)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Piliscsabai Vezetői Konferencia
Piliscsaba, 2020. február 27-29.

Országos Családi Tábor
Balatonszemes, 2020. július 14-18.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.