ELNÖKI TALÁLKOZÓ - 2019 DECEMBER 2019.12.12.

December 11-én szerdán a baptista egyház Benczúr utcai székházában volt az öt kisegyházi vezető elnöki megbeszélése. A 2019-es esztendő utolsó találkozóján a testvéri, baráti beszélgetés a visszatekintésről, a személyes átélések, megtapasztalások megosztásáról, a Biblia körüli elcsendesedésről és a közös imádságról szólt. Az adventista, metodista, pünkösdi, üdvhadsereg és baptista közösségek vezetői legközelebb 2020 elején találkoznak.

ROMOKBÓL ÉLETET - MIX ZENEKAR 2019.12.12.
KERÜLETI ISKOLÁK KARÁCSONYI HANGVERSENYE 2019.12.10.

A Forrai Metodista Gimnázium Kórusa az Angyalföldi Szent Mihály-plébániatemplomban, a XIII. kerületi iskolák énekkarainak Karácsonyi Hangversenyén az idén is nagy sikerrel lépett fel. Gyönyörűen szólt minden daluk a december 9-i versenyen. Gratulálunk minden kórustagnak és a kórust vezető Szuhánszki Laura tanárnőnek. A befektetett munka meghozta az eredményét. Elhangzott: Dvořák: Égi, szent béke, jöjj! - Go, tell it on the mountains – spirituálé - God rest ye merry gentleman & O, come all ye faithful.

KICSODA NEKED ISTEN? - ADVENTI ELŐADÁS SOROZAT VOLT DOMBÓVÁRON 2019.12.09.

December 5. és 7. között, cütörtökön pénteken és szombaton este 18 órai kezdettel a dombóvári Tinódi Házban (Pinceszínház) adventi előadás sorozatot szerveztek. A dombóvári református, baptista, és metodista gyülekezetek "Kicsoda neked Isten?" című evangélizációs sorozatára Barthos Gergely hévízgyörki református lelkészt hívták meg. "Próbáljunk elcsendesedve ráhangolódni az advent és a karácsony igazi lényegére." - szólt a meghívás a város mindenakója felé.

ADVENTI TÜZES NAP VOLT NYÍREGYHÁZÁN 2019.12.08.

"Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől..." (1Mózes 1,3-4) - December 7-én szombaton újra Tüzes Napot szerveztek a Nyíregyházi Metodista Gyülekezetben. Az egynapos evangélizációs, ébresztő és lélek frissítő nap előadói Kalmár János, Tárnok Tamás, Bakai László, Zimányi József, valamint a gyülekezet lelkésze, Hajduné Csernák Erzsébet voltak.

TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA - KÖZGYŰLÉS VOLT AZ ÖKUMENIKUS TANÁCSBAN 2019.12.07.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2019. december 4-én, szerdán 15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését. Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában Jézus Krisztus „Én vagyok a világ világossága!” (János 8,12–14) és „Ti vagytok a világ világossága!” (Máté 5,14–16) kijelentései kapcsán tárta elénk gondolatait. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A közgyűlésen Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár előadást tartott „Tájékoztatás az üldözött keresztényekért végzett munkáról” címmel. Államtitkár úr előadásában felhívta rá a figyelmet, hogy jelenleg a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. A MEÖT idei közgyűlésén a metodista egyházat Pásztor Zoltán országos laikus elöljáró képviselte.


TALÁLKOZÁS A VII. KERÜLET ÚJ VEZETÉSÉVEL 2019.12.05.

December 4-én a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának új vezetése a kerületben működő egyházak és zsidó közösségek képviselőivel találkozott. A megbeszélésen a kerület kinyilvánította nyitottságát és a párbeszéd mellett való elkötelezettségét elsőrenden a szegénység felszámolása, az idősgondozás és az oktatás területein. A helyi újságban az egyházak dedikált oldalt kapnak közösségi eseményeik publikálásához. A jövőben ezeket a megbeszéléseket a kerület vezetése rendszeressé szeretné tenni, hangsúlyozta Szücs Balázs alpolgármester, aki többek között az egyházi és civil ügyek felelőse is. A megbeszélésen a VII. kerületi Schola Europa metodista gimnázium kapcsán a Felsőerdősori Metodista Gyülekezet is képviseltette magát.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG ELNÖKSÉGI ÜLÉSE 2019.12.04.

A Keresztény-Zsidó Társaság december 3-án a MAZSIHISZ Síp utcai székházának dísztermében tartotta meg ezévi elnökségi ülését. Az ülésen részt vett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, aki előadásában a vallási és kultúrális gyökerek meghatározó erejének a megőrzéséről, majd a magyar kormány kiemelt feladatáról, a felekezetek határokon is átívelő támogatásáról beszélt. Dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök előadásában a párbeszéd és szolidáris együttműködés fontosságát részletezte. Heisler András a MAZSIHISZ elnöke a közös értékek és érdekeltségek megtalálását emelte ki. Végezetül Víz Péter a Krisztusi Szolidaritás részéről a 2019-ben történt keresztényellenes jogsértésekről számolt be az elnökségnek. A metodista egyházat Dr. Lassu Gábor teológus képviselte, aki hozzászólásában a belmisszió fontosságát hangsúlyozta mint zsidó, mint keresztény kontextusban saját egyházaink és közösségeink megerősödése és növekedése érdekében. Fináli Gábor rabbi az elhangzottakat megerősítve kiemelte a társadalom mélyebb megismerésének a fontosságát. Az ülés Dr. Szécsi Józsefnek, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkárának köszönő szavaival fejeződött be.

VEZETÉS KRÍZIS HELYZETBEN - EURÓPAI SZUPERINTENDENS TALÁLKOZÓ NÉMETORSZÁGBAN 2019.12.03.

December 2-án a németországi Braunfelsben találkoztak az európai metodista szuperintendensek. Az 5 napos találkozóra a négy európai püspöki kerületből mintegy ötvenen érkeztek. A hétfő esti megnyitó úrvacsorai istentiszteletet az eurázsiai kerület tagjai vezették, az igehirdetés szolgálatát Eduard Khegay püspök végezte, aki Dietrich Bonhoeffer evangélikus teológus szavait idézte. "Egyházunk, gyülekezetünk közösségére úgy tekinthetünk, mint isteni ajándékra, még akkor is, ha nem tökéletes emberek alkotják. Ha közösségben vagyunk Istennel, akkor az izoláció helyett az egyház valódi lényegére figyelünk: Jézus Krisztusra és a Szentlélek vezetésére." A szuperintendens találkozó idei fő témája a krízis helyzetekben való vezetés.

JÖVEVÉNYEK AZ ÚTON - KÖRZETI KONFERENCIA KAPOSVÁRON 2019.12.02.

Advent első vasárnapján tartottak Kaposváron körzeti konferenciát, amelyen a helyi és a környéki metodista missziók elmúlt évét tekintették át a tagok, valamint a 2020-as év fő feladatai is szóba kerültek. Vigb Bence lelkész értékelése szerint egy növekedési és fejlődési lehetőség áll a körzet gyülekezetei előtt. Khaled László szuperintendens igehirdetésében Péter apostol első levele alapján szólította meg a gyülekezetet. "Péter az üldözött helyzetben és pogány környezetben élő keresztényeket azzal bátorítja, hogy újjászületett identitásukról beszél. Ma is hasonló helyzetet tapasztalunk, és szükséges a Krisztusban való identitásról szólnunk, azt erősítenünk. Ennek az önazonosságnak fontos része a jövevénység, ami a reményteli utat, az előretekintést jelenti, és a szent életre való meghívás felszólítását. " - fogalmazott. A gyülekezet az úrvacsorai istentiszteletet követően szeretetvendégségre, közös ebédre is együtt maradt A jelentések sorában Antal Balázs a kaposvári, Laczó Edit a hetesi munkáról számolt be laikus elöljáróként.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Advent 1. vasárnapja
2019. december 1.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.