ÜLÉSEZETT A JELÖLŐ BIZOTTSÁG 2017.11.17.

A 2018-as évi konferenciai választások előkészítésének céljával idén először ülésezett a Jelölő Bizottság, november 7-én az egyházközpontban. Az 5 tagú testület, amelyben 2 laikus és 2 lelkészi tag vesz részt a szuperintendens elnökletével, úgy határozott, hogy a körzeti elöljáróságoknak november végéig küldi ki az értesítést a különböző tisztségekre történő ajánlásokkal kapcsolatban. Az ajánlások beérkezési határideje 2018. január 31. lesz. Az ajánlásokkal kapcsolatosan lényeges, hogy előzetesen az elöljárók helyben egyeztessenek a jelöltekkel, vállalják-e a felkérésüket az adott feladatra, megbízatásra. A körzeti elöljáróságnak címzett levél vezérigéje az ApCsel 14,23 lesz: „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek.” A bizottság legközelebb 2018. február 22-24. között a piliscsabai elöljárói konferencián találkozik.

MEÖT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉS 2017.11.15.

November 14-én ülésezett a MEÖT székházban az Ökumenikus Tanács Felügyelő Bizottsága. Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens, dr. Frank Hegedüs anglikán esperes és Magyar Máriusz román ortodox esperes a MEÖT elmúlt évi gazdálkodását vizsgálták meg, valamint a bizottságok működését és a pályázatok beszámolóit tekintették át dr. Fischl Vilmos főtitkárral közösen. A bizottság ülése a 2017. december 6-ra tervezett MEÖT éves közgyűlésre készülve valósult meg.

ÚTON A THEOLÓGIAI SZEMLE 2017.11.13.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóiratának a reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállított tematikus lapszámát mutatták be október 17-én, először Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, majd Pozsonyban. A bemutató körút Prágában, Wittenbergben és Bécsben folytatódott. Németországban a reformáció bölcsőjében két napot töltött a négy tagú delegáció, többek között felkeresték a vártemplomot és a Luther-házat is. A most megjelent jubileumi szám különlegessége, hogy a magyar mellett angolul és németül is olvashatóak benne a publikációk. A delegáció tagjai voltak: Bóna Zoltán főszerkesztő, Fischl Vilmos főtitkár, Kádár Zsolt a szerkesztőségi bizottság elnöke és Szuhánszky Gábor metodista lelkész, szerkesztőségi munkatárs.


METODISTA TAG A ROMA KOORDINÁCIÓS TANÁCSBAN 2017.11.11.

2017. november 6-án a Fölművelésügyi Minisztériumban a Roma Koordinációs Tanács 11. ülésén Balog Zoltán miniszter megbízást adott át többek között Kurdi Zoltán cigánymisszióért felelős metodista lelkésznek is, hogy az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetsége képviseletében a Roma Koordinációs Tanács Cigánypasztorációs Szakpolitikai Testületének tagjaként segítse a romák társadalmi felzárkózásának ügyét. A problémák megfogalmazásában, a cigányság helyzetének javítását szolgáló javaslatokban, a romák integrációjával kapcsolatos feladatok elvégzésében számítanak munkájára.

25 ÉVES A KEVE TÁRSASÁG 2017.11.10.

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!" (115. Zsoltár 1. vers) Negyedszázaddal ezelőtt egy maroknyi hívő arra szövetkezett, hogy segítse az üzletembereket és vezetőket felelősségük és lehetőségeik felismerésében, megélésében és kiteljesítésében, Isten Bibliában megfogalmazott iránymutatásait követve. A KEVE Társaság vezetői így fogalmaznak az évfordulón: "Sokat álltunk Isten előtt tanácsot, segítséget, bölcsességet kérve ez alatt a 25 év alatt, és megtapasztalhattuk, hogy - Elizabeth Barrett Browning szavaival élve - »Isten ajándékai szégyenben hagyják az ember legszebb álmait.«” A társaság 2017. november 30-án egy ünnepi vacsorát szervez, ahol felelevenítik az elmúlt negyedszázad eseményeit, nehézségeit, sikereit, és hálát adnak mindezekért Istennek.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS A BAPTISTA EGYHÁZ FELÉ 2017.11.09.

A Budapesten tartott lelkésztovábbképző tagjai november 8-án az alábbi részvétnyilvánító levelet küldték a baptista egyháznak az amerikai templomtámadás kapcsán: "Kedves Baptista Testvérek! Mély megrendüléssel értesültünk arról az esztelen vérengzésről, amelynek áldozatai - a texasi Sutharland Springsben - hittestvéreink, a helyi gyülekezet közössége voltak. Együttérző szeretettel gondolunk az érintettekre, és imádsággal állunk Istenünk előtt, kérve vigasztaló, gyógyító hatalmának megtapasztalható erejét.

A metodista lelkészek köre

ELSŐ MIX DICSŐÍTŐ SZEMINÁRIUm 2017.11.07.

Október 28-án, szombaton került megrendezésre az első MIX Dicsőítő Szeminárium, melynek a Kiscelli utcai Egyházközpont adott otthont. A programon az ország különböző metodista körzeteiből összesen 25-30 fiatal vett részt, akik érdekeltek a gyülekezeti dicsőítésben. A nap kezdetén, a témához kapcsolódóan Sztupkai Kristóf tartott áhítatot. A szeminárium két vezetője, Sztupkai Gergő és Kormos Márk eddigi zenei tapasztalataikat osztották meg a fiatalokkal, illetve a résztvevők kérdéseire is igyekeztek válaszokat találni. A nap végén, gyakorlati foglalkozás keretében egy kijelölt dal kreatív feldolgozása volt a feladat csoportokban. Elmondhatjuk, hogy a következő generáció számára is fontos a tudatos zenei képzés és fejlődés, az egyházi zene megszólalásának minősége, így örömmel tölt el minket, hogy a rendezvény megvalósulhatott. Az eseményről készült képek elérhetőek a MIX Facebook-oldalán!

LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ KEZDŐDIK HOLNAP 2017.11.06.

Lelkésztovábbképző kezdődik holnap a budapesti egyházközpontban. A keddtől péntekig tartó szokásos őszi képzésen a lelkészek és nyugdíjas lelkészek mellett a teológus hallgatók és a missziós munkatársak is részt vesznek. Az idei fő témát a 18. században Wesley János által megfogalmazott Általános szabályok adják (1. Tégy jót! 2. Kerüld a rosszat! 3. Élj a kegyelmi eszközökkel!), de előadások lesznek a lelkészutánpótlásról és a különböző vezetési stílusokról is. A lelkésztalálkozó pénteken úrvacsorai közösséggel fog záródni.

REFORMÁCIÓI ÜNNEP A ZALÁBAN 2017.11.05.

November 4-én szombaton délután a Zala megyei Szentmargitfalván mintegy 30 fős kis gyülekezet ünnepelte együtt a reformáció félévezredes jubileumát a faluban elhelyezett Reformációs Emlékkeresztnél. A szabadtéri istentisztelet keretében az 1956-os forradalomról is megemlékeztek a jelenlevők. A kereszt megkoszorúzása után a közeli haranglábhoz sétált a gyülekezet, ahol a jövőbeli deszkakápolna alapkövét helyezték le "Soli Deo Gloria" felirattal. A napsütéses csodálatos időben az ünnepség - Luther Márton, Kálvin János és Wesley János reformátorokra emlékezve - három reformátori almafa elültetésével folytatódott, majd szeretetvendégséggel záródott. A reformációi ünnepen soproni, pécsi metodisták is szolgáltak, az istentiszteletet Khaled László szuperintendens vezette, aki a Jákób álmáról szóló textus alapján prédikált (2Móz 28,10-18).

SZTUPKAI KRISTÓF IGEHIRDETÉSE (FELSŐERDŐSOR, 2017. OKT. 29.) 2017.11.03.
      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. (Lk 18,27)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.