3. FIATAL FELNŐTTEK TALÁLKOZÓJA 2019.09.13.

A piliscsabai Lelkiszolgálat Házában ma kezdődik a 3. Fiatal Felnőtt Találkozó. A vasárnapig tartó alkalom lelki vezetői Kovács Zoltán miskolci és Sztupkai Kristóf budapesti metodista lelkészek. A vasárnapi istentiszteleten Gyurkó József lelkipásztor fog szolgálni. A csendesnap szervezői ezekkel a szavakkal szólították meg a fiatal felnőttek korosztályát: "Az ember nem csak új és új döntéseket hoz élete során, hanem lényege a döntés. Nem pusztán tengődik, hisz ez ellentmondana lényegének. Az ember a döntéseivel alakítja ki egyszeri történeti létét. Az az ember, aki nem dönt és nem kész arra, hogy tartsa magát döntéseihez, az formátlan marad. Nem fejlődik. Aki minden kaput nyitva tart, csupa zárt kapu előtt fog állni. A létezés nem maradhat tartósan határozatlan: vagy az ember maga dönt, vagy róla döntenek. Ezen kérdések alapján fogunk beszélgetni, különös tekintettel arra, hogy döntéseink sűrűjében hogyan láthatjuk meg Istent és az ő vezetését."

SET FREE - IMAEST A MODERNKORI RABSZOLGASÁG ELLEN 2019.09.10.

SET FREE - A modernkori rabszolgaság elleni mozgalom. Szeretettel hívunk mindenkit a következő felekezetközi imaalkalomra, ahol együtt imádkozunk az emberkereskedelem áldozataiért, az elkövetőkért, a veszélyeztettet személyekért. Imádkozzunk közösen a gyerekekért, fiatalokért, országunk jövőéjért! Imádkozzunk együtt, cseréljük ki tapasztalatainkat, gondolkodjunk együtt. Időpont: Október 1. kedd 17 óra. Helyszín: Köz-Hely (Budapesti Szabad Metodista Gyülekezet, Élet Kenyere Alapítvány) Budapest, Ábel Jenő utca 2./a. "Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. " (1János 5,14)

ÚJ MUNKATÁRSAK A PESTI METODISTA GYÜLEKEZETBEN 2019.09.09.

2019. szeptember 8-án köszöntötték a Felsőerdősori Metodista Gyülekezetben Kovács Donát teológus hallgatót és Lassu Gábor gyakornokot. Kovács Donát idén kezdi meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen és teológiai évei alatt a gyülekezethez fog tartozni, itt fog szolgálni. Lassu Gábor egy évet tölt itt, és szintén különböző szolgálati területekbe fog bekapcsolódni miközben a Budakeszi és Óbudai Gyülekezetek életében is részt vesz. Az istentiszteleten Khaled László szuperintendens bemutatta az új szolgatársakat, de saját maguk is beszéltek röviden életükről, elhívásukról. Sztupkai Kristóf helyi lelkész személyre szóló könyvvel és imádsággal köszöntötte őket. A szuperintendens prédikációjában Jézus missziói parancsa kapcsán szólt arról, hogy miként lehetünk mindannyian tanítványok saját életterünkben (Mt 28,16-20).

ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM - TANÉVNYITÓ VOLT AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIÁN 2019.09.08.

Szeptember 6-án pénteken tanévnyitó istentiszteletet tartott az Evangélikus Hittudományi Egyetem, ahol Khaled László szuperintendens, Sztupkai Kristóf lelkész és Lakatos Judit egyetemi tanár köszöntötték Kovács Donát metodista lelkész jelöltet. Kívánjuk a következő években számára az Úr kegyelmes vezetését és a minden helyzetben megtapasztalható erejét. Ahogy az igehirdetésben is elhangzott: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba." (2Kor 12,9). A teológián ugyanebben a tanévben kezdi meg doktori tanulmányait Gyurkó Donát szekszárdi metodista lelkész, akinek kutatási témája a metodista kiscsoportok gyülekezetépítési jelentősége.

KÉSZÜLŐDÉS A REFORMÁCIÓ HÓNAPJÁRA - ÜLÉSEZETT AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS ELNÖKSÉGE 2019.09.05.

Szeptember első hétfőjén az Ökumenikus Tanács elnöksége is munkába kezdett. A református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi elnökségi tagok mindenekelőtt az őszi ökumenikus programokat tekintették át, különös tekintettel az októberi Reformáció Hónapja eseménysorozatra. A sorozat felvezetése a szeptember 29-én kezdődő Teremtés Hete, amelyre idén is elkészült egy segédanyag "Hála és felelősség" címmel. A Reformáció Hónapjának gálaestjén, október 20-án Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter tart előadást "A reformáció népeként a hit, az értelem és a kultúra egységében" címmel. A hónap záróistentisztelete október 27-én lesz, ahol dr. Khaled László metodista szuperintendens prédikál majd. Az október 31-i koszorúzáson Pásztor Zoltán metodista laikus elöljáró mond ünnepi beszédet a Reformációi Emlékparkban.

TANÉVKEZDÉS A METODISTA ISKOLÁKBAN 2019.09.04.

Szeptember 2-án a 2019/2020-as tanév első napján a két budapesti metodista iskolában is becsengettek. A tanév hétfőn délelőtt istentiszteletekkel, igei üzenetekkel indult. A Forrai gimnázium diákjait Pásztor Zsófia, a Schola Europa gimnázium tanulóit Sztupkai Kristóf iskolalelkész köszöntötte. Urunk Istenünk megtartó erejét, bölcs vezetését kívánjuk az iskolák életére és munkájára.


ÉLŐ VÍZ ÖMLŐ FOLYAMAI - ÉVKEZDŐ ELNÖKI TALÁLKOZÓ 2019.09.03.

"Jézus mondja: Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek." (János 7,38) - ezzel az igével foglalkozott szeptember 2-án hétfőn az öt kisegyházi vezető elnöki találkozóján. A baptista, metodista, adventista és pünkösdi egyházvezetőket ezúttal az Üdvhadsereg budapesti központjában Bernhard Wittwer őrnagy, a magyarországi Üdvhadsereg vezetője látta vendégül. Szolgálatunk egyik kulcskérdése, hogy vezetői feladataink közepette is az élő víz adójára, Jézusra tudjunk imádságban figyelni, és általa közvetíthessük az ömlő isteni kegyelmet, áldást. Az egyházi vezetők különböző nyári eseményekre tekintettek vissza, és a következő időszak feladatairól is egyeztetettek.

ÚJ MUNKATÁRS A HETESI KÁPOLNÁBAN 2019.09.02.

Szeptember első vasárnapján tanévkezdő úrvacsorai istentiszteletet tartottak a VI. kerületi Pesti Metodista Gyülekezetben. Lehr-Balló Máté elöljáró kérte Isten áldását és lelki vezetését az új tanévbe induló gyerekekre, fiatalokra és pedagógusokra. Sztupkai Kristóf helyi lelkész ezt követően bemutatta az önkéntes missziós évre induló Hanula Hangát, akiért kézrátétellel imádkoztak az egyház korábbi és jelenlegi szuperintendensei. Az önkéntes év alatt a Somogy megyei Hetesről több gyülekezeti szolgálatba is be fog kapcsolódni Hanga, úgy a városi, mint a falusi közegben. Az igehirdetés a mennyei megbízást kapó Gedeonról szólt a Bírák könyve alapján. Gedeon küldetést kapott és jeleket, és a földi bálványok ledöntésével bizonyította, hogy tudatosan és elkötelezetten részt vesz a lelki harcban - hangsúlyozta a gyülekezet lelkipásztora.

GÓLYANAP A SCHOLA EURÓPA GIMNÁZIUMBAN 2019.08.30.

2019. augusztus 30-án szombaton tartja gólya napját a Schola Europa Metodista Gimnázium. A nap csapatépítő jelleggel szerveződik a kilencedik osztályt kezdő gimnazisták számára. Célként az összehangolódást, stresszoldást, egymás megismerését fogalmazták meg, hogy ezzel is előkészítsék az együttműködést, a jó közös munkát a következő tanévre. Mindehhez pár idősebb scholás diák is hozzájárul, akik játékokkal készülnek az újak számára. A nap szervezője Sinka Zsófia igazgatóhelyettes és Schiller András osztályfőnök, lelki vezetőként jelen lesz Sztupkai Kristóf iskolalelkész is.

70 ÉVE ALAKULT MEG A TAIZÉ KÖZÖSSÉG 2019.08.29.

70 éve alakult meg a franciaországi Taizében Rogers atya közössége. Mi is ez a világszerte elterjedt felekezetközi mozgalom? A Taizébe érkezőket egy olyan közösség látja vendégül, amelynek a szívében kezdetektől fogva kettős vágy él: Egyrészt az egyéni ima és a közös ima szépségén keresztül keresik az Istennel való közösséget, másrészt felelősséget vállalnak, hogy a béke és a bizalom növekedjen az emberiség családjában. A közös és az egyéni ima, az énekek és a csönd segítségével kereshetjük az Istennel való közösséget. Megtalálhatjuk szívünk békéjét, fölfedezhetjük hogy miért élünk és ezáltal egész létünk új lendületet kaphat. Vannak fiatalok, akik azt keresik, hogyan követhetik Jézust egy egész életen át. Egy Taizében eltöltött időszak segítheti őket, hogy felismerjék Isten hívását az életükben.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. (Zsolt 16,8-9)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓFiatal Felnőttek Találkozója
Piliscsaba, 2019. szeptember 13-15.Lelkésztalálkozó
2019. szeptember 23-24.Női Konferencia
Balatonföldvár, 2019. szeptember 26-29.


LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.