FERENC PÁPA FOGADTA A METODISTA VILÁGTANÁCS KÜLDÖTTSÉGÉT: 50 ÉVE PÁRBESZÉDBEN A KATOLIKUSOKKAL 2017.10.20.

Ferenc pápa csütörtökön délben találkozott a Konzisztórium teremben a Metodista Világtanács 52 fős küldöttségével, akiket „nagy szeretettel köszöntött a katolikus-metodista teológiai párbeszéd kezdetének ötvenedik évfordulója alkalmából”. A félévszázadnyi párbeszédet a pápa a Leviták könyvének parancsához kapcsolta, amikor az Úr elrendelte, hogy minden ötvenedik évet hirdessenek szentévnek és hirdessék meg a szabadítást mindenkinek: “Legyen ez jubileum számotokra: mindenki kapja vissza birtokát, mindenki térjen vissza családjához” (Lev 10,25). Ennek a türelmes és testvéri, fél évszázados párbeszédnek köszönhetően Pál apostol szavaival elmondhatjuk egymásnak: „nem vagytok többé idegenek” (Ef 2,19), a „szívben többé már nem vagyunk idegenek és az Úrhoz való tartozásban sem, az egy keresztség erejében, mely valódi testvériségben kapcsol össze bennünket” – emelte ki a pápa.


NYÍLT NAPOK A FORRAIBAN 2017.10.19.

Ezen a héten kedden és szerdán voltak az októberi nyílt napok a Forrai Gimnáziumban és Művészeti Szakgimnáziumban. Az iskolánkba látogató szülők és érdeklődő fiatalok az egyes órákon is részt vehettek, a szerdai napon több bibliaismereti órába is bekapcsolódtak. A XIII. kerületi Lomb utca 41-ben található iskolában novemberben is lesz még lehetőség a nyílt napos találkozásra, ismerkedésre!

HÁLAADÓ ÜNNEPEK 2017 2017.10.18.

Elkezdődtek az idei őszi hálaadó ünnepek az egyes gyülekezetekben. Az elmúlt vasárnap, október 15-én, Pásztor Zsófia óbudai lelkész volt a Pesti Gyülekezet vendégigehirdetője. A felsőerdősori gyülekezet istentiszteletén a fiatalok szolgáltak a dicsőítésben, a gyülekezet közös ebédre is együtt maradt az alkalom után. Első alkalommal vettek részt a Pesti Körzet istentiszteletén a VII. kerületi Schola Europa iskola vezetői. Az Országos Hálaadó Nap is ezekben a napokban zajlik: a 65 éves jubileumát ünneplő Alsózsolcai Gyülekezetben október 21-én, szombaton szervezik meg a metodista egyház országos ünnepét.

KERESZTÉNY-ZSIDÓ TANÁCS ÜLÉS A BAPTISTA KÖZPONTBAN 2017.10.16.

Finisébe érkezett a Keresztény-Zsidó Tanács gondozásában megjelenő könyvkiadás: a magyarországi zsidóság történetét feldolgozó munka várhatóan novemberben fog megjelenni hosszú, többéves előkészítés után. A mai tanácskozásnak a Benczúr utcai baptista egyházközpont adott otthont, ahol Papp János elnök köszöntötte a megjelent zsidó, katolikus, református, baptista és metodista egyházi képviselőket.

MIX MUNKATÁRSKÉPZŐ ZÁRÓHÉTVÉGE 2017.10.14.

Ezen a hétvégén zajlik a MIX ifi munkatársképző 2016/2017-es évfolyamának zárótalálkozója a Kiscelli utcai óbudai egyházközpontban. A mintegy 10 fős csoportot Vigh Bence lelkész, a MIX Bizottság vezetője és Gyurkó Donát lelkész, a MIX Bizottság tagja koordinálta. Ezen a hétvégén a különböző kortárs keresztény közösségekkel és lelkiségi irányzatokkal ismerkednek a fiatalok, akik közül többen az In Mission Together nemzetközi partnerkapcsolati találkozón is részt vehettek a múlt hétvégén Prágában.

REFORMÁTUS-EVANGÉLIKUS ZSINATI EMLÉKÜLÉS 2017.10.13.

Budapest, 2017. október 13. - A Fasori evangélikus és református templomok adtak helyszínt a reformáció kezdetének 500. évfordulóján megrendezett ünnepi istentiszteletnek és emlékzsinatnak. "Valójában csak Isten számít, ezért ünnepelhetünk félévezredes jubileumot!" - fogalmazott az ünnepség kezdetén a Fasori evangélikus templom lelkésze, Aradi György. A 10 órakor kezdődő úrvacsorás istentiszteleten az evangélikus templomban dr. Bogárdi Szabó István református és Gáncs Péter evangélikus püspökök prédikáltak. Az ünnepi zsinatra délután a református templomban került sor, ahol előadást tartottak dr. Reuss András és Köntös László. Egyházunkat Khaled A. László szuperintendens képviselte. Az emlékzsinat rövid nyilatkozatot fogadott el, amelynek szövege itt is elolvasható:


ÁLLAMTITKÁRI LÁTOGATÁS 2017.10.12.

Október 3-án kedden délután Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár fogadta hivatalában egyházunk képviselőit, dr. Khaled A. László szuperintendenst és Pásztor Zoltán országos laikus elöljárót. A találkozóra azt követően került sor, hogy az államtitkár első alkalommal tett látogatást a metodista egyház Évi Konferenciáján (áprilisban Dombóváron). A beszélgetés során többek között a 2018. évi Országos Nyári Tábor programja és a Budapest VII. kerületi Schola Europa iskola egyházi átvételének kérdése került elő.

METODISTA HITOKTATÁSI ANYAGOK 7. ÉS 8. OSZTÁLYOSOKNAK 2017.10.11.

Elkészült a 7. és 8. osztályosoknak szánt metodista hittankönyv, az idei tanévben már használhatják hitoktatóink az általános iskolákban, az érintett korosztályokban. A projektet a Gyermekmissziós Bizottság vezetője, Schauermann Andrea felügyelte. Felépítésében tanévenként egy egyháztörténeti részt és egy teológiai részt tartalmaznak a leckék, amelyek feldolgozását tanári kézikönyv is segíti. A kiadványok "A szeretet útján" címmel jelentek meg, és az Életrevaló hittanos tankönyvcsalád kiegészítéseként használhatóak.

PARTNERKAPCSOLATI KONFERENCIA PRÁGÁBAN 2017.10.10.

Az "In Mission Together" ("Együtt a misszióban") program keretében amerikai és közép-európai metodista partnerek találkoztak Csehország fővárosában, Prágában. A kétévente megrendezésre kerülő találkozó első alkalommal volt Európában. Az egyik legnagyobb delegáció Magyarországról érkezett, a több mint tízfős csoportot Sztupkai Kristóf magyar partnerkapcsolati koordinátor vezette. A magyar csoport vasárnap este érkezett haza, sok-sok élménnyel és inspiráló találkozásokkal gazdagodva. A 4 napos konferencián Dick Arnold amerikai koordinátor bejelentette, hogy az év végétől átadja szolgálatát Matt Elliottnak, aki ugyancsak jó ismerője a közép-európai országok metodista egyházainak. Matt több éven át Romániában volt misszionárius, első gyermeke Magyarországon, Debrecenben született. Isten áldását, szeretetét kívánjuk új szolgálatában, amelyet Dickhez hasonlóan laikusként fog végezni.

KATOLIKUS PAPOK-PROTESTÁNS LELKÉSZEK: 4-0 2017.10.08.

Barátságos mérkőzést játszottak a Reformáció 500. jubileumi éve alkalmából a katolikus papok és a protestáns lelkészek. A délután három órakor a felcsúti Pancho Arénában kezdődő mérkőzést 4:0 arányban a kék mezben játszó katolikus csapat nyerte. A fehér mezes protestáns lelkészek csapatában református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi lelkipásztorok, vagy teológushallgatók játszottak. Metodista részről Szuhánszki Tamás szegedi lelkész és Vadászi Dániel óbudai teológushallgató vettek részt a "színes" csapatban, amely sajnos első alkalommal játszott együtt ebben a felállásban. A szervezők szándéka szerint hagyományteremtő volt a mai nagyszerű kezdeményezés, bízunk benne legközelebb a protestánsok is eljuthatnak a gólig vagy akár a győzelemig is!

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43,1)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Országos Hálaadó Nap
Alsózsolca, 2017. október 21.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.