HÁLAADÓ BUDAKESZIN TATABÁNYAI GYEREKKÓRUSSAL 2018.11.18.

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." (Fil 4,6-7) - Ma volt a Budakeszi Gyülekezet hálaadó istentisztelete, amelyen a tatabányai misszióból első alkalommal vett részt vendégként a misszió gyermekkórusa. A gyerekek, akik közül többen is a konfirmációs csoport tagjai, a mintegy 70 fős gyülekezetben az istentisztelet elején és végén léptek fel Szabados Sándor és Szuhánszki Laura zenei kíséretével. Az istentiszteletet Szuhánszky Gábor lelkész vezette, az igehirdetés szolgálatát dr. Khaled A. László szuperintendens végezte, a 38 éve beteg ember betesdai gyógyítása alapján. A gyerekek délután 15 órakor Shin Seong Hak koreai misszionárius Rottenbiller utcai Kegyelem Metodista Gyülekezetében is felléptek.

GIVING TUESDAY 2018 NOVEMBER 27 - MISKOLC ADVANCE: #3022301 2018.11.17.
120 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPLI A MAGYARORSZÁGI METODISTA MISSZIÓ 2018.11.15.

Az állam és az egyház elválasztása nem jelentheti az egyház és a társadalom szétválasztását – hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes november 14-én szerdán Budapesten, a magyarországi metodista misszió működése megkezdésének 120. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen. Semjén Zsolt azt mondta: „egyszerre vagyunk tagjai az egyháznak és polgárai a társadalomnak”, tehát nem a kettő szembeállítására, hanem harmonikus együttműködésére van szükség, az egész társadalom javára.


"SZÍVÜNK ÉHSÉGÉT TÁPLÁLD MENNYEI KENYÉRREL..." - IMAHÁZ SZENTELÉS A DÉL-DUNÁNTÚLON 2018.11.12.

A somogyi megyeszékhelyen november 11-én vasárnap délelőtt tartották az elmúlt hónapokban felújított imaterem újraszentelését. Az ünnepi liturgiában több gyülekezeti tag is szolgált, a felszentelési imádságot Laczó Edit és Antal Balázs gyülekezeti elöljárók és Vigh Bence lelkész valamint Khaled László szuperintendens vezették. Az igehirdetésében a szuperintendens az Isten házának küldetéséről beszélt: Isten háza, az Isten szentségének, szeretetének háza; az imádság háza és a szolgálat háza - hangsúlyozta. Az úrvacsorai liturgiát a megtelt a gyülekezetben a Kaposvári Körzet lelkésze vezette. A város nevében Borhi Zsombor alpolgármester köszöntötte az egybegyűlt közösséget: a prédikációra utalva a gyülekezetet gyertyatartóhoz hasonlította, akinek világítani kell a környezete felé. A napsütéses hálaadónap szeretetvendégséggel záródott, és örömteli dicsőítéssel ért véget. Az alkalomra lefordításra került a Book of Worship liturgikus könyv oltárszentelési liturgiája is, amelyet szívesen adunk közre nyilvános használatra ezen az oldalon is:


KAPOSVÁRI ÚJRASZENTELÉS 2018.11.11.

Újraszentelési istentisztelet volt ma Kaposváron. A bővebb híradással holnap készülünk a megújult imaterem kapcsán. Ma Vigh Bence lelkész történeti megemlékezését idézzük, hálát adva Istennek a Somogy megyei munka fejlődéséért. "Kaposváron 1922 márciusában kezdődtek meg a rendszeres metodista istentiszteletek. Eleinte egy magánlakásban, rövid idő után máris saját épületben jött össze a gyülekezet, a Beloiannisz, ma Somssich Pál utcában. Városrendezési határozat miatt, az imaházat kisajátították és lebontották, így 1985-ben az akkori Dimitrov utcában új ingatlant vásárolt a gyülekezet, amelyet az akkori lelkész leírása alapján sok imádsággal és 900 órányi önkéntes munkával alakítottak át imaházzá."


SÍK SÁNDOR: LOMBZÚGÁS 2018.11.08.
Elhangzott a Szolnok-Óbuda közös gyülelezeti hálaadónapon, Szolnokon, 2018. októberben. Verset szaval: Horváth Ábel

LEZÁRULT KAPOSSZEKCSŐI ENERGETIKAI PÁLYÁZAT 2018.11.07.

November 6-án a kaposszekcsői energetikai pályázat megvalósítását ellenőrizték az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársai. Az 50 milliós fejlesztés keretében többek között napelemek kerültek felszerelésre, nyílászárókat és kazánt cseréltek, valamint hőszigetelés került a Márta Mária Idősek Otthona épületére. Az ellenőrzésen a megvalósítást vezető MDonco cég és a Szuperintendensi Hivatal vezetői vettek részt, az ITM részéről a megvalósítást rendben megvalósított projektnek értékelték.

ELSŐ ZALAI HÁLAADÓ ÜNNEP 2018.11.05.

A Zala megyei Szentmargitfalván november 3-án első alkalommal tartottak hálaadó ünnepet. Az istentiszteleten a szuperintendens Ábrahám ígéretéről prédikált: "Megáldalak és áldás leszel!" - Az alkalom után a tavaly állított Reformációs Emlékkeresztet koszorúzták meg a résztvevők, valamint idén is elültettek három gyümölcsfát. A szeretetvendégséget követően hagyományos gyertyagyújtásra került sor: a falu épülő kápolnájától a keresztig több mint száz kis mécses világította meg a keresztutat, amelynek végpontján, a hálaadó nap zárásaként együtt énekelte el a kis gyülekezet a "Tüzed Uram Jézus szítsd a szívemben" kezdetű dicséretet.

KIÁLLÍTÁSZÁRÓ HANGVERSENY 2018.11.04.

Október 26-án pénteken este kiállítászáró hangverseny volt Budakeszin. Az október 5-én megnyitott Lövith Egon kiállítást hegedű hangverseny zárta le, amelyen Földesi Lajos hegedűművész tanítványai léptek fel. Az este során Bognár Szonja, Fodor Bonita, Józsa Dalma és Mákszem Fanni léptek fel, a műsoron Johann Ch. Bach, Bériot, Haydn és Leclair művei szerepeltek. Házigazdaként Szuhánszky Gábor köszöntötte a megjelenteket.

HÁLAADÓ ÜNNEP TAGFELVÉTELLEL A PESTI GYÜLEKEZETBEN 2018.11.01.

November első vasárnapján, 4-én délelőtt 10 órakor lesz a Pesti Metodista Gyülekezetben az idei hálaadó ünnep. A Felsőerdősori istentiszteleten Vigh Bence kaposvári lelkész lesz a vendégigehirdető. Az elmúlt időszakban Sztupkai Kristóf teológus hallgató három embert készített fel a tagságra; Séra Brigitta, Séra Lívia és Lóhner Péter tagfelvételi ünnepe is erre az alkalomra esik. Az úrvacsorai hálaadó vasárnap közös gyülekezeti ebéddel ér véget.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, úgy nyögtem, mint a galamb. Szemeim bágyadtan néztek a magasba: Uram, szenvedek, segíts rajtam. (Ézs 38,14)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ

Advent első vasárnapja
2018. december 2. vasárnap
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.