HÁLA ÉS FELELŐSSÉG - KÉSZÜL AZ IDEI TEREMTÉS HETI FÜZET 2019.07.16.

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!" - A Filippi levél 4. fejezete lesz idén a mottóigéje az őszi Teremtés Hetének, amelynek címe: Hála és felelősség. A füzet összeállítói idén is a katolikus, református, evangélikus és metodista felekezetekből kerültek ki. A szeptember 29. és október 6. közötti Teremtés Hetéhez idén Nobilis Márió írt előszót, aki így fogalmazza meg a hét fő üzenetet: "Bármilyen meglepőnek tűnik a környezeti krízis „egének beborulása” idején a hálát tűzni ki keresztény válaszként, valójában mégis ez az egyik legsajátosabb kincs, amit hozzá tudunk adni mi, Krisztus tanítványai az emberiség közös útkereséséhez. Ezért választottuk idei Teremtés heti alapigénknek a Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből vett részletet (Fil 4,4–6). Hogyan fedezhetjük fel Istennek a környezeti krízissel küzdő emberiség számára adott válaszát ebben az igében? Pál örömre biztatja a filippi híveket, mégpedig mindenkor. Az az öröm ugyanis, mely Istentől jön, mely Isten megváltó művének megismeréséből származik, felülmúl minden nyomorúságot, minden bűnt és annak minden következményét."

A MEGPRÓBÁLTATÁSOK IDEJÉN LEGYETEK KITARTÓK! 2019.07.15.

A metodista egyház Szolnoki Körzetének tagjai a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Simán tartottak nyári tábort július 10-14. Között. A tábor mottóigéje a Római levél 12. részének 12. verse volt: "A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak." A negyvenfős tábort Szuhánszky István lelkész vezette, az előadások és igetanulmányok vezetésében a laikus testvérek is részt vállaltak (Szuda Zsolt, Dobozy Edgár, Hecker Anikó, Ádám Katinka, Farády Zsolt). A gyülekezeti csendesnapra az abonyi roma gyülekezetből is érkeztek részt vevők.

LEKERÜLT AZ UNESCO VESZÉLYEZTETETT VILÁGÖRÖKSÉGI LISTÁRÓL A BETLEHEMI SZÜLETÉS TEMPLOMA 2019.07.12.

Az UNESCO világörökségi bizottsága, amely július 10-ig ülésezett az azerbajdzsáni Bakuban, úgy döntött, hogy a betlehemi Születés temploma lekerül a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájáról. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) világörökségi bizottsága a Jordán-folyó nyugati partján található Születés templomát és betlehemi zarándokutat (Palesztina, Ciszjordánia) 2012-ben nyilvánította a világörökség részének, de a templom rossz állapota miatt rögtön a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé került. A Jeruzsálemtől 10 kilométerre délre található bazilikát azon a helyen emelték, ahol a hagyomány szerint Jézus Krisztus megszületett – olvasható az UNESCO honlapján. A 4. században Konstantin bizánci császár által építtetett és a 6. században Justinianus császár által átépíttetett műemlék jelentős helyreállítási munkálatokon esett át az elmúlt években: felújították a tetőzetet, a külső homlokzatot, a mozaikokat és az ajtókat. A munkálatokat a Palesztin Hatóság, valamint a templomon osztozó egyházak közötti történelmi megállapodás tette lehetővé.

A TANÍTVÁNYSÁG BUKTATÓI - CSENDESNAPOK SZEGEDEN 2019.07.10.

A tanítványság buktatói címmel szerveznek idén csendesnapokat Szegeden a metodista gyülekezetben. A július 10-én kezdődő négynapos konferencián a helyieken kívül többek között a budapesti Reménység Gyülekezetből és a soproni Missziós Gyülekezetből érkeznek a résztvevők. A napok imaórával kezdődnek, délelőttönként előadások, esténként istentiszteletek segítik a témában való elmélyülést. A tanítványság fő veszélyeiként illetve buktatóiként között többek között az anyagias gondolkodásról, a kirekesztésről és a szenvedés elutasításáról lesznek igetanulmányok.

PÜNKÖSDI KONFIRMÁCIÓ VOLT SZEGEDEN 2019.07.09.

Ritkán látható népes ifjúság tett hitvallást Krisztusba vetett hitéről pünkösd vasárnapján a Szegedi Gyülekezet konfirmációs ünnepén. A fiatalokkal való foglalkozást még a 2017-ben nyugdíjba vonuló Sztupkai Mihály kezdte meg. Utódja Szuhánszki Tamás lelkész 2017 szeptemberében egy tizenhárom főre kibővült csapattal folytatta tovább a tanulmányokat. A csoport azt tűzte ki maga elé célul, hogy 2019 pünkösdjén szeretne lekonfirmálni. A felkészülési idő alatt jó volt látni a fiatalok lelki növekedését, ahogy egyre komolyabb kérdések merültek fel bennük, ahogy hangosan is megfogalmaztak imádságokat - fogalmaz lelkészük. Végül a jeles alkalmon tizenhárman konfirmáltak le, négy szegedi, nyolc mórahalmi és egy ruzsai fiatal részvételével. A vizsgát követően, a szegedi vezetőség tagjai kézrátétellel imádkoztak egyen-egyenként a jelenlévőkért. Az istentisztelet végén befejezésül együtt úrvacsoráztak a hitvalló ifjak a gyülekezettel. Az Úr áldja meg a fiatalok további hitben való növekedését, erősödését, hogy Isten szeretetének tanúi lehessenek ebben a világban.

TŰZBEN IZZÍTOTT ARANY - MIX IFJÚSÁGI TÁBOR INÁRCSON 2019.07.08.

Július 9-én kedden kezdődik az idei metodista országos ifjúsági tábor Inárcson a Kelet-Európai Misszió konferencia központjában. A MIX nyári tábor idei témája Jób könyve és a Laodíceai gyülekezetnek szóló üzenet a Jelenések könyvéből. A táborozó fiatalok délelőtti és délutáni előadásokon tanulmányozzák az igét, és fedezhetik fel Isten mai üzenetét. A programban hagyományosan helyet kapnak a kiscsoportos beszélgetések, a dicsőítő alkalmak, imakörök és természetesen a szabadidős lehetőségek is.

ELHUNYT IVÁNYI ISTVÁN 2019.07.07.

Szomorú szívvel, de az örök élet reménységében adjuk hírül, hogy életének 100. évében haza költözött Iványi István. Egyházunk legidősebb tagja, a Budakeszi metodista öregotthon lakója, július 5-én pénteken hunyt el. Életének egyik utolsó nagy szolgálata volt, feleségével együtt, a 20 éve Óbudán kezdődő gyülekezetalapításban való hűséges részvétel. Hálásak vagyunk életéért, hitéért és a benne megnyilvánuló kegyelmi ajándékokért.

FELEBARÁT MISKOLCON 2019.07.04.

Július 2-án Jonathan Long a Felebarát Alapítvány metodista misszionáriusa és Ashley Heubner, egyik munkatársa ellátogatott a Miskolci Körzetbe. Kovács Zoltán körzeti lelkész vezette őket körbe, bemutatva nekik a megyeszékhely környékének metodista szolgálatait, gyülekezeteit. A látogatás során megtekintették az alsózsolcai templomot, a kistokaji kápolnát és a miskolci telket, ahol rövidesen templomépítési munkálatok folyhatnak. A Felebarát Keresztény Alapítvány a Wesley Szövetség tagszervezete, főként a tanítványképzésben, a gyülekezeti megújulásban és angol táborok szervezésében látja küldetését.

ÖRÖMTÁBOR ÓBUDÁN 2019.07.03.

Július 1. és 5. között újra nyári napközis gyerektábort tartanak az Óbudai Metodista Gyülekezetben. A tábor témája az ÖRÖM. A hét során arról folynak a beszélgetések, mi jelenti a mi örömünknek forrását. A tábor során a korábbi évek tapasztalatai alapján olyan programokat és kézműves foglalkozásokat szerveznek, amelyek a gyerekek érdeklődési köréhez közel állnak. A gyerekek számára rámutatnak arra, mit jelent gyönyörködni a teremtett világban, rácsodálkozni saját értékességünkre, és Istenben fölfedezni azt, akinek szeretete teszi igazán teljessé a bennünk lévő és továbbadható örömöt - foglalja össze az ÖRÖM tábor céljait a táborvezető Schauermann Andrea.

ÚJ ÉNEKET ADOTT SZÁMBA - KÁNTORKÉPZŐ 2019 2019.07.02.

A Miskolc melletti Kistokajon június 30-án vasárnap délután istentisztelettel kezdődött meg az idei kántorképző. A fiatalok ezen a héten a zeneórákon kívül, szolfézs és zeneelmélet oktatásban is részesülnek. A képzést Szuhánszki Tamás és felesége Szuhánszkiné Ladócsy Erzsébet vezetik. Nagy öröm, hogy az idei kántorképzőben is részt vesznek fiatalok a Forrai metodista gimnáziumból Budapestről.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek. (Ézs 41,13)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.