PÜNKÖSDI ÜZENETEK A SOLA RÁDIÓBAN 2019.05.24.

A Sola Rádió - Budapest FM 101,6 MHz - műsoraiban a pünkösdi ünnep sorozat előtt korábbi és jelenlegi egyházi vezetők fogják megszólítani a világot. Megemlékeznek a kereszténység létrejöttének történeleméről, és megfogalmazzák a Bibliában olvasható történetek hitbéli üzenetét. Ezek a műsorok május 27-én hétfőtől péntekig minden nap délelőtt 11 órakor hangzanak el. A világot megszólító egyházvezetők: Hétfőn: Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök Kedden: Márkus Mihály nyugalmazott református püspök Szerdán Újvári Ferenc a Baptista Budapesti Misszió Kerület elnöke Csütörtökön: Mészáros Kálmán a baptista egyház korábbi elnöke Pénteken: Csernák István a metodista egyház korábbi szuperintendense A műsor folytatódik a pünkösd előtti héten, amikor az aktuális egyházvezetők küldenek üzeneteket a világnak - tudósít a rádió vezetője, dr. Erdélyi László.

HB MIX NAP 2019 - HOZD A BARÁTODAT! 2019.05.22.

Május 18-án a Felsőerdősori Gyülekezet látta vendégül az első alkalommal megrendezett HB MIX napot. HB azaz Hozd a Barátodat. A MIX zenekar vezette a dicsőítést, Vadászi Dániel lelkészi szolgálatra készülő teológus hallgató tett bizonysáhgot és Sztupkai Kristóf helyi lelkész inspiráló előadást tartott arról, hogy mit jelent Istent megismerni. Együtt ebédeltünk, kiscsoportokban sétáltunk a Városligetben, majd a felsőerdősori imateremben volt egy elcsendesedős alkalom állomásokkal. Jó volt látni új arcokat és inspiráló volt az is hogy sokan elhívták a barátaikat - tudósít a MIX bizottság vezetője, Gyurkó Donát lelkipásztor.

NYITOTT AJTÓK - KERESZTELŐI ÜNNEP A FELSŐBEN 2019.05.21.

Szép keresztelői ünnepe volt az elmúlt vasárnap, május 19-én a Felsőerdősori Gyülekezetnek. Kovács Zoltán miskolci vendégigehirdető két ötéves gyermeket, egy kilencévest és egy tizenötéves tinédzsert (Albert Balázs, Petrik Levente, Horváth Virág, Petrányi Noémi) keresztelt meg. A prédikáció alapigéje az Apostolok cselekedete 16. fejezetéből az induló európai keresztény misszióról szólt: két családról, akik az európai misszió első keresztény családjai: Lídiának és a filippi börtönőrnek a családjai. Isten a nyitott ajtók Istene, aki újabb és újabb utakat nyit az ember felé az üdvösség örömhírével. A mintegy kilencven fős ünneplő gyülekezet az alkalom után még szeretetvendégségre maradt együtt.

ELNÖKI TALÁLKOZÓ - BESZÉLGETÉS A JÖVŐ EGYHÁZÁRÓL 2019.05.20.

A metodista, baptista, pünkösdi egyházak és az Üdvhadsereg Szabadegyház vezetői május 20-án hétfőn délután a Magyarországi Metodista Egyház központjában tartották elnöki találkozójukat. Az evangéliumi egyházi vezetők Pál Timóteushoz írott levele alapján a jövő egyházáról, az ifjúságról és a fiatal felnőttekről beszélgettek. Egy felgyorsult világban élünk, ahol a nemzedékváltások is hamarabb mennek végbe, miközben a hagyományos társadalmi és családi szerepek kialakulása kitolódik - állapították meg a résztvevők, akik egyetértettek abban, hogy mindezek fényében különösen meg kell becsülnünk és támogatnunk kell azokat, akik a fiatalok nyelvén képesek továbbadni a Jézus Krisztusra mutató örömhírt. Bátorítanunk kell a mai fiatalokat, hogy ajándékaikat felismerve bátran szolgáljanak és bizonyságot tegyenek életükkel, hiszen nem a félelem lelkét kapták, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét, hangsúlyozta a bevezető bibliatanulmány vezetője, dr. Khaled László szuperintendens. A legközelebbi elnöki találkozót szeptemberben, az Üdvhadseregnél tervezik megtartani.

ÖKUMENIKUS LELKÉSZTALÁLKOZÓ VOLT CEGLÉDEN - ÚTON A KRISZTUSI KÖZÖSSÉG FELÉ 2019.05.19.

Május 16-án ökumenikus lelkészkörök találkozója volt Cegléden. Mottója: "Töredezettségből - elszigeteltségből- a krisztusi közösség felé" Pál József Csaba temesvári püspök, beszédét azzal kezdte, hogy egység ott van, ahol Krisztust szeretik. Jézus elhozta az egységet, a Szentháromság életét. Mi ne az elválasztó különbözőségeinkre nézzünk, hanem arra, ami közös bennünk. Építsük a communiót, ami már lehetséges! Ha nincs, aki elkezdje és folytassa, nem lesz, aki befejezze! Jézus főpapi imájából idézett: "... hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17, 22b,23) A szünetekben átélhettük a befogadás, a testvériség élményét. A szeretetteli közvetlenséget, sőt, a felszabadult humort is. - fogalmaz a Reménység Gyülekezet vezetője Vályi Györgyi, aki Szabó Andorral és Klárával együtt vett részt a konferencián a metodista egyházból.

A TANÍTVÁNYSÁGGAL MEGVÁLTOZHAT A VILÁG - RIPORT VIGH BENCÉVEL 2019.05.16.

A metodista egyház tagjai könnyen felfedezik a másik felekezetű keresztényben a testvért. Vigh Bence kaposvári lelkész szerint a Jézus-központú imádság és istentisztelet, a mély emberi kapcsolatokra való igény, valamint a szegényekkel, betegekkel, romákkal való egymásra hangolódás képessége a legfőbb karizmájuk - olvasható a Somogyi Hírlap május 15-én megjelent újságcikkében. A Kaposvári Körzet lelkészével készült interjú címe: "Krízisek, csalódások által válunk csak formálhatóvá Isten számára". A riport kitér a gyülekezet történetére, a helyi gyülekezet bemutatására, az ökumenikus kapcsolatokra, és a lelkész személyes életútjára is. A cikk beszámol arról is, hogy május 22-én a gyülekezet egyik tagjának lesz kiállítása az kaposvári imaházban. A "Hit és művészet" sorozat folytatásaként Horváth Pálné alkotásai lesznek kiállítva, aki csaknem 40 éve készít habánokat.

HB MIX NAP 2019 2019.05.15.

HB vagyis Hívj egy barátot! Ez az idei mottója a MIX napnak, amelyet május 18-án szombaton szervez a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetsége. A MIX nap helyszíne a Pesti Gyülekezet, a Felsőerdősor 5. szám alatt a VI. kerületben, Budapesten. A nap témája: Nyitott ajtó! A fő előadást Sztupkai Kristóf helyi lelkész fogja tartani. Főszervezők: Sztupkai Orsolya és Hecker Noémi. A program szerint 9 órától lesz a regisztráció, a nap során dicsőítésre, imádságokra, kiscsoportos beszélgetésekre, játékokra és sok más izgalmas eseményre is sor kerül majd. Imádságban hordozzuk a mai ifjúságot!

PÁSZTORKÖR VOLT A PESTI KÖRZETBEN 2019.05.14.

Május 14-én kedden pásztorköri találkozó volt a Pesti Körzetben, ahol első alkalommal vett részt helyi lelkészként Sztupkai Kristóf és missziós munkatársként Vályi Györgyi - mindketten a 87. Évi Konferencián kapták kinevezésüket. A pásztorkör az elmúlt hetek eseményei mellett a következő időszakra is előre tekintett. A Reménység Gyülekezet nyári csendesnapja július 10-13. között Szegeden lesz ("A tanítványság buktatói" címmel), a Felsőerdősori Gyülekezet csendesnapját pedig augusztus 22-24. között Inárcsra tervezik. A bevezető áhítatot a körzet felügyelő lelkésze vezette, a hivatás és a lelkészi szolgálat hét alapvető jellemzőjéről.

REJTS MOST EL A SZÁRNYAD ALÁ 2019.05.13.
MISSZIÓS MUNKATÁRS BEIKTATÁS VOLT A REMÉNYSÉG GYÜLEZEKEZETBEN 2019.05.12.

Május 12-én, éppen a Jó Pásztor vasárnapján, a húsvét utáni negyedik vasárnapon iktatta be Khaled László metodista szuperintendens a budapesti Reménység Gyülekezet missziós munkatársát Vályi Györgyit, a gyülekezetvezetői szolgálatba. A 87. Évi Konferencián nyugdíjba vonuló korábbi lelkész Szabóné Papp Klára így hivatalosan a mai vasárnappal adta át a szolgálatát a gyülekezetben. A beiktatást követően Nagy Károly a Rózsák tere plébánia plébánosa az városligeti ökumenikus kör nevében mondott köszöntést, majd Sztupkai Kristóf a metodista egyház Pesti Körzetének helyi lelkésze köszöntötte az új missziós munkatársat, aki az istentiszteleten a János 10, 22-30 alapján prédikált. A prédikáció az isteni szó meghallására és az abban való engedelmes bizalomra bíztatott: "Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből." Az alkalom végén szeretetvendégségre maradtak együtt a közösség tagjai.

      Következő 10
KERESÉS

NAPI IGE
Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. (Zsolt 34,7)
www.csendespercek.hu

DÁTUMSOROLÓ87. Évi Konferencia
Budapest, 2019. április 25-28.
LINKAJÁNLÓ

Csendes Percek
Biblia lapklub
Noé bárkája
Kisegyház-Kutató Egyesület
Egyháztörténeti Szemle
Metodista lapklub
Püspöki Kerület
Gyülekezeti Missziós Stratégia 2015-2020
United Methodist ChurchWIKIPEDIA AJÁNLAT

Metodizmus
Angol Metodista Egyház
Magyarországi Metodista Egyház
Egyesült Metodista Egyház (UMC)
Püspöki Methodista Egyház
John Wesley
Charles Wesley
John Mott
---
Magyar metodisták:
Funk Márton
Hecker Ádám
Hecker Henrik
Melle Ottó
Szabó Andor
Szalós Artúr
Szécsey János
Szuhánszki János
Tessényi János
Wladár Antónia
Zimre Gyula
---
Híres metodista zenészek:
Charles Wesley
Ira David Sankey
Philip Paul Bliss
Thomas Olivers
---
Angol nyelvű ajánlat:
Metodista püspökök listája
Évi konferenciák listája
Generálkonferencia


© Magyarországi Metodista Egyház     Felelős szerkesztő: Csernák István - hivatal@metodista.hu     Készítette: Gedeon Bt.